Računovodstvo, revizija i financije 9/2012

Web izdanje 8,99
Lakoća vladanja - uvodnik glavnog urednika
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ
Nerealna očekivanja od Zakona koji bi trebao otkloniti financijski nered
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ , prof. vis. šk., ovl. rač. i ovl. rev.
Fiskalizacija blagajničkog poslovanja
Autor: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ , prof. vis. šk., ovl. rač. i ovl. rev.
Računovodstveno praćenje pripajanja društava s ograničenom odgovornošću
Autor: Tamara CIRKVENI , mag. oec., univ. spec. oec. i ovl. rač.
Određivanje transfernih cijena kao jedan od glavnih zadataka kontrolinga u međunarodnim kompanijama
Autor: Mr. sc. Davor ŠPAC
Računovodstvo proizvodnje proizvoda od mesa i mesnih prerađevina
Autor: Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.
Primjena djelidbene (divizione) kalkulacije u proizvodnji
Autor: Emica TRCOVIĆ, dipl. oec., prof. i ovl. rač.
Isplata stipendije učenicima i studentima
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Procjena vrijednosti, dinamike i stupnja neizvjesnosti budućeg novčanog toka
Autor: Dr. sc. Marino TURČIĆ
Obračun putnog naloga i knjiženje putnih troškova
Autor: Dr. sc. Šime Guzić , ovl. rač.
Otpis potraživanja, obročna naplata i prodaja potraživanja
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Kredit i oročenje
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Ispravak obračunanog poreza i doprinosa iz plaće tijekom godine
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.
Prijava osiguranika na obvezno mirovinsko osiguranje i matična evidencija
Autor: Vesna DEJANOVIĆ, dipl. oec.
Promet nekretnina i oporezivanje dohotka građana ostvarenog otuđenjem nekretnina
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , ovl. rač.
Porez na cestovna motorna vozila i plovila
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Odgovori na pitanja iz obveznog, radnog i stvarnog prava
Autor: Damir PAVIČIĆ, dipl. iur.
Uvid u financijske izvještaje - skraćena revizija
Autor: Anamarija Miletić , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Izbor revizora za 2012.
Autor: Dr. sc. Šime Guzić , ovl. rač.
Najmovi
Autor: Prof. dr. sc. Josipa MRŠA
Europski propisi o sprječavanju prijevara i boljoj zaštiti autorskih prava
Autor: Slavica CVITANIĆ, dipl. oec.
Vrste dubinske analize stranke
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Uloga kontrolinga u restrukturiranju poslovanja
Autor: Mr. sc. Andreja ŠVIGIR , dipl. oec.
Novi propisi o javno-privatnom partnerstvu
Autor: Dr. sc. Branko VUKMIR
Nove mogućnosti smanjenja neplaćenih obveza prema proračunu
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Smanjenje plaća radnika uslijed negativnih poslovnih rezultata poduzetnika
Autor: Damir PAVIČIĆ, dipl. iur.
Provedba mirovinskog osiguranja osoba koje se zapošljavaju na povremenim sezonskim poslovima u poljoprivredi
Autor: Željko Janeš, dipl. iur.
Mogućnost organiziranja vlastite zaštitarske službe
Autor: Ante VIDOVIĆ, dipl. iur.
Primjena Delfi metode u predviđanju proizvodnje i prodaje
Autor: Mario BUBLE , dipl. oec.
Postupanja s prijepornim naplatama proračuna
Autori: Bernardica RUBČIĆ, dipl. iur.
Ivona CINDRIĆ, dipl. iur.
Nina BAN GLASNOVIĆ , dipl. iur.
Pravo na otpremninu u državnim i javnim službama
Autor: Mirela GLAVOTA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Uloga države u sanaciji banaka u uvjetima krize
Autor: Prof. dr. sc. Zoran JAŠIĆ
Gospodarska kretanja u RH i EU
Autor: Mr. sc. Ivan KELEBUH, dipl. oec.