Kredit i oročenje

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2012
Članak:
Kredit i oročenje
Stranica:
81.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Sažetak:

U ovom se praktikumu neprofitnog računovodstva knjiže i obrazlažu knjiženja 1. primljenog KREDITA po načelu odobrenog minusa na računu kod poslovne banke i 2. OROČENJA NOVCA kod poslovne banke. Ako neprofitna osoba rabi kredit po načelu odobrenog minusa na računu kod poslovne banke, iako je uvriježeno da se na dan bilanciranja negativno stanje računa pretvori u obvezu, primjereno bi bilo da se kao svota odobrenja računa obveze za primljene kredite iskaže najviše zaduženje po kreditu jer je upravo ta svota pokazatelj stvarno primljenog kredita u promatranom razdoblju. Pri oročenju novca kod poslovne banke ne treba zaboraviti svoti oročenja pripisati kamatu, ako se za nju povećava novo oročenje. Pritom nije bitno što prethodno oročenje nije vraćeno na poslovni račun. Osnovni materijalni propis koji se rabi u priznavanju navedenih poslovnih promjena je Uredba o računovodstvu neprofitnih organizacija (Nar. nov., br. 10/08. i 7/09., dalje: Uredba).

1. Kredit
2. Oročenje novca

Hashtags:
#Neprofitno, #NeprofitnoRačunovodstvo, #Računovodstvo