Pružanje usluga i sitni inventar

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 8.2020
Članak:
Pružanje usluga i sitni inventar
Stranica:
99.
Autor/i:
Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Sažetak:

      U ovom se praktikumu neprofitnog računovodstva razmatraju knjiženja u vezi s pružanjem usluga članu neprofitne organizacije i razvrstavanjem imovine u sitni inventar. S motrišta udruge, ne postoji razlika između pružanja usluge svome članu i bilo kojoj drugoj osobi. U sitni inventar može se razvrstati samo dugotrajna materijalna imovina s pojedinačnom vrijednosti do 3.500,00 kn.

1. Pružanje usluga članu udruge
2. Sitni inventar

Hashtags:
#NeprofitneOrganizacije, #Neprofitno, #NeprofitnoRačunovodstvo, #Računovodstvo, #SitniInventar