Smanjenje plaća radnika uslijed negativnih poslovnih rezultata poduzetnika

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2012
Članak:
Smanjenje plaća radnika uslijed negativnih poslovnih rezultata poduzetnika
Stranica:
164.
Autor/i:
Autor: Damir PAVIČIĆ, dipl. iur.
Sažetak:

U uvjetima sve veće gospodarske krize kod poduzetnika se, s ciljem smanjenja troškova poslovanja, učestalo postavlja pitanje može li uprava trgovačkog društva zbog negativnih poslovnih rezultata donijeti odluku o smanjenju ugovorenih plaća radnika. Autor u članku ukratko objašnjava zašto plaću radnika poslodavac nije u mogućnosti mijenjati donošenjem jednostrane odluke (rješenja ili sl.) nego je za promjenu iste potrebna suglasnost obiju ugovornih strana (dakle i radnika), dok u slučaju nepostojanja ove suglasnosti radnika poslodavcu stoji na raspolaganju mogućnost otkaza ugovora o radu s ponudom izmijenjenog ugovora. U članku se daju i ogledni primjerci aneksa ugovora o radu te otkaza ugovora o radu s ponudom izmijenjenog ugovora.

1. Uvodno - pojam i karakteristike ugovora o radu
2. Ugovorena plaća ne može se smanjiti jednostranom odlukom poslodavca
3. Sporazum poslodavca i radnika o smanjenju ugovorene plaće - izmjena ugovora o radu
4. Otkaz ugovora o radu s ponudom izmijenjenog ugovora

Hashtags:
#Pravo, #RadnoPravo