Izbor revizora za 2012.

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2012
Članak:
Izbor revizora za 2012.
Stranica:
136.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Šime Guzić , ovl. rač.
Sažetak:

Skupština trgovačkih društava koja su obveznici revizije treba donijeti odluku o izboru revizora. I ove godine obveza revizije određuje se ovisno o tome kako je društvo ustrojeno, svoti prihoda iskazanih u računu dobitka i gubitka prethodne (2011.) godine odnosno o djelatnosti kojom se društvo bavi. Za društva s ograničenom odgovornošću i komanditna društva obveza revizije utvrđuje se na temelju podataka iz financijskih izvješća za prethodnu godinu (2011.), tj. obvezni su revidirati financijska izvješća ako im je prihod u 2011. veći od 30 milijuna kuna. Dionička društva obveznici su revizije svake godine. Revizora imenuje skupština društva, a odluku o izboru revizora treba donijeti do kraja rujna.

1. Uvod
2. Obveznici revizije prema propisanim kriterijima
3. Izbor samostalnog revizora odnosno revizorskog društva
4. Odluka o izboru revizora
5. Revizorski odbor
6. Ugovor o reviziji
7. Cijene revizorskih usluga

Hashtags:
#Revizija