Određivanje transfernih cijena kao jedan od glavnih zadataka kontrolinga u međunarodnim kompanijama

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2012
Članak:
Određivanje transfernih cijena kao jedan od glavnih zadataka kontrolinga u međunarodnim kompanijama
Stranica:
35.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Davor ŠPAC
Sažetak:

U članku se obrađuje način rada kontrolinga i njegova uloga pri oblikovanju transfernih cijena između podružnica u različitim zemljama odnosno njihov odnos prema središnjici kompanije. U članku se posebno razmatraju različiti uvjeti poslovanja u pojedinim zemljama i njihov utjecaj na oblikovanje transfernih cijena. Autor razmatra i propise o porezu na dobitak kao dio zakonodavne regulative koji može u pojedinim slučajevima biti odlučujući za visinu transfernih cijena.

1. Uvod
2. Utjecaj socioekonomskih, političkih, ekoloških i kulturnih značajki na poslovanje međunarodnih subjekata
3. Transferne cijene i važnost njihova pravilnog određivanja
4. Zaključak

Hashtags:
#Računovodstvo