Pravo na otpremninu u državnim i javnim službama

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2012
Članak:
Pravo na otpremninu u državnim i javnim službama
Stranica:
184.
Autor/i:
Autor: Mirela GLAVOTA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Sažetak:

Radni odnosi u državnim i javnim službama vrlo su složeni pa se pri uređenju radnopravnog statusa, osim Zakona o radu, koji je osnovni propis iz područja radnih odnosa, primjenjuju i neki posebni zakoni. Prava, obveze i odgovornosti zaposlenih u državnim službama, prema odredbama Zakona o državnim službenicima, uređuju se zakonom i na temelju zakona donesenim propisima. Sva pitanja koja nisu uređena tim Zakonom ili posebnim zakonima, uredbama Vlade RH ili drugim propisima donesenim na temelju Ustava i zakona ili kolektivnim ugovorom, primjenjuju se opći propisi o radu. Zaposlenima u javnim službama podrazumijevaju se svi zaposleni u javnim službama na koje se primjenjuje Zakon o plaćama u javnim službama. Na prava i obveze iz rada i na osnovi rada zaposlenih u javnim službama, ako nije drugačije uređeno nekim posebnim zakonom primjenjuju se opći propisi o radu i u skladu s njima zaključeni kolektivni ugovori. Materijalna prava zaposlenih u državnim službama odnosno pravo na otpremninu detaljnije uređuje Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike, dok je za javne službenike i namještenike to pravo detaljnije uređeno Temeljnim kolektivnim ugovorom za službenike i namještenike u javnim službama i granskim kolektivnim ugovorima za pojedine djelatnosti.

1. Uvod
2. Pravo na otpremninu državnih službenika i namještenika
3. Pravo na otpremninu službenika i namještenika u javnim službama
4. Otpremina prema poreznim propisima

Hashtags:
#Pravo, #Proračunsko, #RadnoPravo