Otpis potraživanja, obročna naplata i prodaja potraživanja

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2012
Članak:
Otpis potraživanja, obročna naplata i prodaja potraživanja
Stranica:
79.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Sažetak:
U ovom se proračunskom praktikumu knjiže i obrazlažu knjiženja načina smanjenja stanja potraživanja kod proračuna koja nisu u vezi s javnim prihodima, a koji su povezani s novim načelima njihove naplate ili otpisa: 1) OTPIS POTRAŽIVANJA (u cijelosti i djelomično, 2) OBROČNA NAPLATA potraživanja i 3) PRODAJA potraživanja. Pri otpisu potraživanja ne smije se zaboraviti za svotu otpisanog potraživanja uporabiti račun 91512 Promjene u obujmu imovine. Kod obročne otplate mora se posvetiti pozornost odgovarajućem bilježenju obračunanih kamata. One se moraju zasebno iskazati od izvornih prihoda. Ako se potraživanja prodaju, pozornost je usmjerena na vrijeme iskazivanja izvornih prihoda i na potrebu mogućega vrijednosnog usklađenja potraživanja. Osnovni materijalni propis koji se rabi u priznavanju navedenih poslovnih promjena je Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Nar. nov., br. 114/10. i 31/11. - isprav., dalje: Pravilnik o proračunskom računovodstvu).
Hashtags:
#Proračunsko, #ProračunskoRačunovodstvo, #Računovodstvo