Nove mogućnosti smanjenja neplaćenih obveza prema proračunu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2012
Članak:
Nove mogućnosti smanjenja neplaćenih obveza prema proračunu
Stranica:
161.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Sažetak:
Radi ostvarenja naplate prihoda koji nemaju obilježje javnih davanja prema odredbama općeg poreznog sustava, donesen je propis kojim se dužnicima olakšava njihovo plaćanje. Te olakšavajuće okolnosti uključuju otpis duga (osnovni dug i kamate) samo za fizičke osobe, otpis duga na osnovi kamata, odgodu plaćanja i obročnu otplatu (osnovnog duga i kamate). Za pravne osobe i s njima izjednačene osobe ne smije se propustiti rok za podnošenje zahtjeva za otpis duga na osnovi kamata: 7. rujna 2012.
Hashtags:
#JavneFinancije