Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

Pror - 1.2024, str. 21
Nenamjenske donacije i vlastiti prihodi
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.

U proračunskom sustavu primljene nenamjenske donacije i vlastiti prihodi kako imaju poseban izvor tako imaju i posebne namjene Donesen je ...

Pror - 1.2024, str. 18
Investicijski projekti u proračunskom sustavu
Autori: Hana ZORIČIĆ , dipl. oec.
Nikolina BIBIĆ , dipl. oec.

Kako bi se jasnije uredilo područje preuzimanja obveza po investicijskim projektima donesena je posebna uredba Cilj je njezina usvajanja uspostava ...

Pror - 6.2022, str. 17
Promjene Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu
Autor: Ivana KUNIĆ MATKOVIĆ , dipl. oec.

S obzirom na okolnosti u kojima se ostvaruju javni prihodi i izvršavaju rashodi na razni opće države planirani prihodi i ...

Pror - 6.2022, str. 8
Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2022. godinu
Autori: Mirela KOVAČ JAGAR , dipl. oec.
Danka MIHALJEVIĆ, dipl. oec.

Kako bi se državni proračun prilagodio novim okolnostima Hrvatski je sabor donio Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za ...

Pror - 12.2020, str. 63
Izmjene i dopune državnog proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2020. godinu
Autori: Mirjana KOVAČIĆ, dipl. oec.
Ana ZORIĆ , dipl. iur.

Autorice u članku daju osvrt na donesene Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020 godinu i projekcija ...

Pror - 12.2020, str. 51
Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu
Autori: Mirela KOVAČ JAGAR , dipl. oec.
Ana ZORIĆ , dipl. iur.

Hrvatski je sabor donio Državni proračun Republike Hrvatske za 2021 godinu i projekcije za 2022 i 2023 godinu Državni ...

rrif - 9.2020, str. 149
Izazovi i potencijali restrukturiranja bolnica u Njemačkoj
Autori: Dr. sc. Vlado BRKANIĆ , prof. vis. šk., ovl. rač. i ovl. rev.
Martin HOHMANN , Senior Manager
Dr. André Wortmann, Partner PWC

Ono s čime će se nova Vlada suočava jest golemi deficit zdravstvenog sustava Svaka gospodarska kriza kod svakoga gospodarskog ...

rrif - 7.2020, str. 119
Skraćeno radno vrijeme u EU-u
Autor: Prof. dr. sc. Nikola MIJATOVIĆ

Gospodarsko srozavanje potaknuto koronapandemijom dovelo je i još uvijek dovodi u opasnost mnoga radna mjesta Kao jedna od mjera ...

Pror - 7.2020, str. 13
Izmjene i dopune državnog proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2020. godinu
Autor: Ana ZORIĆ , dipl. iur.

Uz kratak osvrt na donesene promjene Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020 godinu i projekcije za 2021 i 2022 ...

Pror - 5.2020, str. 4
Mjere ograničavanja korištenja proračunskim sredstvima
Autori: Mr. sc. Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.
Ana ZORIĆ , dipl. iur.

Od početka travnja 2020 godine radi sprječavanja štete zbog epidemije koronavirusa doneseno je niz akata kojima se ograničava korištenje ...

Pror - 3.2020, str. 24
Financiranje decentraliziranih funkcija u 2020. godini
Autor: Nevenka BRKIĆ, dipl. oec.

Decentralizirane funkcije u Republici Hrvatskoj su rashodi koji su posebnim zakonima preneseni na jedinice lokalne i područne regionalne samouprave ...

Pror - 3.2020, str. 20
Obveza i način povrata sredstava te vođenja evidencije o povratu sredstava
Autori: Mirela KOVAČ JAGAR , dipl. oec.
Danka MIHALJEVIĆ, dipl. oec.

Zakonom o proračunu Zakonom o izvršavanju državnog proračuna i Pravilnikom o načinu i uvjetima izvršavanja državnog proračuna te o ...

Pror - 3.2020, str. 17
Obveza predaje godišnjeg izvješća o nepravilnostima
Autor: Ana ZORIĆ , dipl. iur.

Autorica u članku podsjeća na obveze koje je proizlaze iz Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sustavu unutarnjih ...

Pror - 1.2020, str. 16
Moguć je otpis nejavnih davanja
Autor: Ana ZORIĆ , dipl. iur.

Autorica u članku podsjeća na zakonodavni okvir kojim je u javnom sektoru uređen otpis nejavnih davanja odnosno daje odgovor ...

rrif - 12.2019, str. 209
Novosti vezane uz fiskalnu odgovornost kod trgovačkih društava i drugih pravnih osoba
Autor: Ana ZORIĆ , dipl. iur.

Autorica u članku daje kratak osvrt na izmjene u sustavu fiskalne odgovornosti koje se odnose na čelnike trgovačkih društava ...

Pror - 12.2019, str. 69
Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu
Autor: Ivana KUNIĆ , dipl. oec.

I za ovu godinu izmijenjen je i dopunjen odgovarajući državni proračun Promjene su nastale i u prihodim i rashodnim ...

Pror - 12.2019, str. 59
Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu
Autori: Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec. i ovl. rač.
Ana ZORIĆ , dipl. iur.

Hrvatski je sabor na sjednici održanoj 14 studenoga 2019 godine donio Državni proračun Republike Hrvatske za 2020 godinu i ...

Pror - 12.2019, str. 51
Državni proračun za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu
Autor: Ivana KUNIĆ , dipl. oec.

Svake se godine u načelu pred njezin kraj donese državni proračun za nadolazeću godinu i njegove projekcije za sljedeće ...

Pror - 11.2019, str. 7
Raspolaganje nefinancijskom imovinom u ministarstvima i drugim upravnim organizacijama
Autor: Ana ZORIĆ , dipl. iur.

Vlada Republike Hrvatske je 1 kolovoza 2019 donijela Odluku o visini vrijednosti nefinancijske imovine kojom je čelnik tijela državne ...

Pror - 10.2019, str. 6
Promjena uplatnih računa za javne prihode
Autor: Mladenka KARAČIĆ, dipl. oec.

Za svaku godinu donosi se odgovarajuća naredba kojom se između ostaloga pripisuju načini uplaćivanja prihoda proračuna Tijekom godine ta ...

rrif - 8.2019, str. 137
Javna nabava, upravni spor i trošarine
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.

Visoki upravni sud Republike Hrvatske i Ustavni sud Republike Hrvatske odlučivali su o bitnim pitanjima vezanim uz javnu nabavu ...

rrif - 8.2019, str. 129
Pristupanje Hrvatske Bankovnoj uniji i euru
Autor: Tihomir BUBLIĆ , mag. oec.

Ideja za kreiranje Bankovne unije nastaje kao posljedica utjecaja recentne financijske krize na temelju koje Europska komisija želi osigurati ...

Pror - 7.2019, str. 8
Mjere za poboljšanje učinkovitosti rashoda proračuna u 2019. godini
Autor: Mr. sc. Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.

U ovom je članku riječ o aktualnostima u proračunskom sustavu kojima se daje šira slika proračunskih aktivnosti koje su ...

Pror - 4.2019, str. 68
Napomene uz sastavljanje izvještaja o izvršenju proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2018. godinu
Autor: Mr. sc. Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.

Bliže se rokovi sastavljanja i predaje godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna jedinice lokalne i područne regionalne samouprave za 2018 ...

rrif - 3.2019, str. 193
Fiskalna odgovornost kod nekih trgovačkih društava i drugih pravnih osoba
Autor: Ana ZORIĆ , dipl. iur.

Autorica u članku podsjeća čelnike trgovačkih društava i drugih pravnih osoba kojima su vlasnici odnosno osnivači država ili jedinice ...

rrif - 2.2019, str. 173
Novo uređenje plaćanja komunalnog doprinosa
Autor: Dr. sc. Desanka SARVAN

Novim Zakonom o komunalnom gospodarstvu Nar nov br 68 18 dalje ZKG na drukčiji je način pravno uređen pravni ...

Pror - 1.2019, str. 31
Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2019. godinu
Autori: Mr. sc. Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.
Ana ZORIĆ , dipl. iur.

Hrvatski je sabor na sjednici održanoj 3 prosinca 2018 godine donio Državni proračun Republike Hrvatske za 2019 godinu i ...

Pror - 6.2018, str. 19
Postupanje s prijepornim nejavnim potraživanjima
Autor: Ana ZORIĆ , dipl. iur.

S obzirom na to da različiti pravni okviri uređuju postupanja s prijepornim potraživanjima u ovom se članku daje prikaz ...

rrif - 3.2018, str. 218
Obveze trgovačkih društava i drugih pravnih osoba obveznika Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru
Autor: Davor KOZINA, dipl. oec.

Obveza uspostave i razvoja sustava unutarnjih kontrola propisana je Zakonom o sustavu unutarnjih kontrola i njegovim podzakonskim propisima Koja ...

Pror - 12.2017, str. 68
Javno financiranje programa i projekata udruga s motrišta davatelja
Autor: Vesna LENDIĆ KASALO , dipl. iur.

Kada se daje javni novac za financiranje programa i projekata udruga propisan je način kako se odabire udruga kojoj ...

Pror - 12.2017, str. 63
Promjene u izvještaju o izvršenju proračuna
Autori: Mirela KOVAČ JAGAR , dipl. oec.
Hana ZORIČIĆ , dipl. oec.

U listopadu ove godine objavljen je Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju ...

Pror - 12.2017, str. 57
Osvrt na promjene državnog proračuna za 2017. godinu
Autori: Mirela KOVAČ JAGAR , dipl. oec.
Ivana KUNIĆ , dipl. oec.

Nije neobično da se krajem godine mijenja izvorno usvojen proračuna pa tako i proračun Republike Hrvatske S obzirom na ...

Pror - 12.2017, str. 53
Izvršavanje državnog proračuna za 2018. godinu
Autori: Hana ZORIČIĆ , dipl. oec.
Mirela KOVAČ JAGAR , dipl. oec.

Uz državni proračun svake se godine donosi zakon o izvršavanju državnog proračuna Tim se zakonom uređuju određene posebnosti u ...

Pror - 12.2017, str. 47
Osvrt na Državni proračun za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu
Autor: Ivana KUNIĆ , dipl. oec.

Svaka se godine nakon provedenih procedura usvoji državni proračuna za odgovarajuću godinu To je učinjeno i za 2018 godinu ...

Pror - 9.2017, str. 2
Provedba Europskih strukturnih i investicijskih fondova (2014. – 2020.)
Autor: Ivica ČULINA , dipl. oec.

Započelo je iskorištavanje Europskih strukturnih i investicijskih fondova za programsko razdoblje 2014 2020 Ovim se člankom na pristupačan način ...

rrif - 7.2017, str. 180
Kombiniranje EU-ovih fondova s javno-privatnim partnerstvom
Autor: Dr. sc. Damir Jurčić

Za razliku od tradicionalnog modela nabave javnih projekata primjenom modela JPP moguće je iskoristiti veći broj različitih instrumenata i ...

Pror - 1.2017, str. 36
Zatvaranje nekih operativnih EU-ovih programa
Autor: Ivica ČULINA , dipl. oec.

Približava se zatvaranje operativnih programa u Republici Hrvatskoj koji se financiraju strukturnim fondovima i Kohezijskim fondom Europske unije za ...

Pror - 1.2017, str. 28
Osvrt na Državni proračun i Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2017. godinu
Autor: Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.

Donesen je Državni proračun za 2017 godinu i njegove projekcije za 2018 i 2019 godinu Uz državni proračun donesen ...

rrif - 8.2016, str. 141
Unutarnja revizija u javnom sektoru i obveze za trgovačka društva i druge pravne osobe
Autori: Danijela STEPIĆ , univ. spec. oec.
Nikolina BIBIĆ , dipl. oec.
Davor KOZINA, dipl. oec.

Objavljena su tri podzakonska akta koja po prvi put definiraju postupanja obveze i rokove vezane uz unutarnju reviziju u trgovačkim ...

Pror - 5.2016, str. 14
Raspodjela poreza na dohodak
Autor: Nevenka BRKIĆ, dipl. oec.

Prema posebnom zakonu Zakonu o financiranju jedinica lokalne i područne regionalne samouprave porez na dohodak raspodjeljuje se na odgovarajući ...

Pror - 5.2016, str. 5
Osvrt na Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2016. godinu
Autori: Nevenka BRKIĆ, dipl. oec.
Mr. sc. Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.
Ana ZORIĆ , dipl. iur.

Nakon razdoblja privremenog financiranja za 2016 godinu donesen je Držani proračun Republike Hrvatske za 2016 godinu i njemu pripadajući ...

rrif - 3.2016, str. 151
Novosti za trgovačka društva i druge pravne osobe koji su obveznici davanja izjave o fiskalnoj odgovornosti
Autor: Ana ZORIĆ , dipl. iur.

I ove godine određena trgovačka društva i druge pravne osobe moraju do 31 ožujka 2016 godine dati izjavu o fiskalnoj ...

Nepr - 12.2015, str. 54
Zaklade
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik

Zaklade se u našem pravnom poretku osnivaju za određene svrhe pri čemu moraju očuvati svoju osnovnu zakladnu imovinu Pri tome ...

Nepr - 12.2015, str. 52
Financijsko poslovanje zaklada prema financijskim izvještajima za 2014. godinu
Autor: Mr. sc. Nediljka ROGOŠIĆ

Zaklade su posebna skupina pravnih osoba koje ostvaruju svojim djelovanjem općekorisne ili dobrotvorne svrhe U Republici Hrvatskoj zaklade ostvaruju svoje ...

Pror - 12.2015, str. 50
Novosti u procjeni fiskalnog učinka
Autor: Ivana KUNIĆ , dipl. oec.

Postupak davanja Iskaza o procjeni fiskalnog učinke te oblik i sadržaj tom iskazu odgovarajućih obrazaca uređen je novom odlukom koja ...

Pror - 12.2015, str. 40
Osnovni standardi financiranja programa i projekta udruga sredstvima iz javnih izvora
Autor: Vesna LENDIĆ KASALO , dipl. iur.

U nizu članaka koji je započet u pretprošlom broju časopisa RRiF počeo se razmatrati okvir u kojem se moraju ponašati ...

Pror - 10.2015, str. 26
Mjerila koja moraju ispunjavati udruge koje se koriste sredstvima iz javnih izvora
Autor: Vesna LENDIĆ KASALO , dipl. iur.

Člankom u nizu koji je započet u prošlom broju časopisa RRiF počeo se razmatrati okvir u kojem se moraju ponašati ...

Pror - 10.2015, str. 22
Odluka o privremenom financiranju u prvom tromjesečju 2016. godine
Autor: Ivana KUNIĆ , dipl. oec.

Usvojena je Odluka o privremenom financiranju poslova funkcija i programa državnih tijela i drugih proračunskih korisnika Državnog proračuna Republike Hrvatske ...

Pror - 10.2015, str. 16
Promjene u Državnom proračunu za 2015. godinu
Autor: Ivana KUNIĆ , dipl. oec.

U ovom se članku daje osvrt na Izmjene i dopune Državnog proračuna za 2015 godinu te Izmjene i dopune Zakona ...

Pror - 7.2015, str. 9
Dodatne mjere fiskalne konsolidacije za 2015. godinu
Autori: Katarina BROZIĆ PUČEK , dipl. oec.
Andrea KOCELJ , mag. oec.

Republika Hrvatska morala je usvojiti dodatne mjere fiskalne konsolidacije učinkom u 2015 Stoga su provedene određene mjere na prihodovnoj i ...