Moguć je otpis nejavnih davanja

Časopis: Prilog proračun i proračunski korisnici - 1.2020
Članak:
Moguć je otpis nejavnih davanja
Stranica:
16.
Autor/i:
Ana ZORIĆ , dipl. iur.
Sažetak:

      Autorica u članku podsjeća na zakonodavni okvir kojim je u javnom sektoru uređen otpis nejavnih davanja, odnosno daje odgovor na pitanja kako i kada država, općine gradovi i županije te njihovi proračunski korisnici mogu otpisati nejavna davanja.

1. Uvod
2. Na koga i na što se primjenjuje uredba
3. Odlučivanje prilikom otpisa potraživanja RH te općina, gradova i županija
4. Posebni slučajevi otpisa prema Uredbi
5. Postupak odlučivanja prilikom otpisa potraživanja proračunskih korisnika

Hashtags:
#JavneFinancije, #ProračunskiKorisnici