Osnovni standardi financiranja programa i projekta udruga sredstvima iz javnih izvora

Časopis: Prilog proračun i proračunski korisnici - 12.2015
Članak:
Osnovni standardi financiranja programa i projekta udruga sredstvima iz javnih izvora
Stranica:
40.
Autor/i:
Vesna LENDIĆ KASALO , dipl. iur.
Sažetak:

U nizu članaka koji je započet u pretprošlom broju časopisa RRiF, počeo se razmatrati okvir u kojem se moraju ponašati davatelji i primatelji javnih sredstva pri financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge.
U ovom se članku pojašnjavaju osnovni standardi koje davatelji financijskih sredstava moraju poštovati kada dodjeljuju sredstva programima i projektima udruga.
1.        Uvod
2.        Osnovni standardi planiranja financiranja
3.        Osnovni standardi provedbe financiranja
4.        Osnovni standardi praćenja i vrednovanja financiranja i izvještavanja
5.        Umjesto zaključka: kako osigurati učinkovitu primjenu standarda financiranja

Hashtags:
#JavneFinancije