Obveza predaje godišnjeg izvješća o nepravilnostima

Časopis: Prilog proračun i proračunski korisnici - 3.2020
Članak:
Obveza predaje godišnjeg izvješća o nepravilnostima
Stranica:
17.
Autor/i:
Ana ZORIĆ , dipl. iur.
Sažetak:

      Autorica u članku podsjeća na obveze koje je proizlaze iz Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (Nar. nov., br. 102/19.) koji je stupio na snagu 2. studenoga 2019. godine, uz naglasak na obvezu predaje godišnjeg izvješća o nepravilnosti.

1. Uvod
2. Osobe za nepravilnosti
3. Obveze osoba za nepravilnosti
4. Obveza, rokovi i način predaje godišnjeg izvješća o nepravilnostima
5. Zaključno

Hashtags:
#GodišnjeIzvješćeONepravilnostima, #JavneFinancije