Novosti u procjeni fiskalnog učinka

Časopis: Prilog proračun i proračunski korisnici - 12.2015
Članak:
Novosti u procjeni fiskalnog učinka
Stranica:
50.
Autor/i:
Ivana KUNIĆ , dipl. oec.
Sažetak:

Postupak davanja Iskaza o procjeni fiskalnog učinke te oblik i sadržaj tom iskazu odgovarajućih obrazaca uređen je novom odlukom koja se primjenjuje od 1. siječnja 2016. godine. U ovom se članku osvrće na promjene u tom području te se daju upute kako popuniti ove obrasce.
1.        Uvod
2.        Elementi za izračun fiskalnog učinka
3.        Povezivanje s izvorima financiranja
4.        Izjava o nepostojanju fiskalnog učinka prijedloga propisa

Hashtags:
#JavneFinancije