Izmjene i dopune državnog proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2020. godinu

Časopis: Prilog proračun i proračunski korisnici - 12.2020
Članak:
Izmjene i dopune državnog proračuna i financijskih planova izvanproračunskih korisnika za 2020. godinu
Stranica:
63.
Autor/i:
Autori: Mirjana KOVAČIĆ, dipl. oec.
Ana ZORIĆ , dipl. iur.
Sažetak:

      Autorice u članku daju osvrt na donesene Izmjene i dopune Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu i projekcija za 2021. i 2022. godinu (Nar. nov., br. 124/20.) i na najvažnije odredbe Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu (Nar. nov., br. 124/20.) koji je stupio na snagu 13. studenoga 2020. godine.

  1. Uvodno
  2. Makroekonomska kretanja u narednom razdoblju
  3. Fiskalna kretanja
  4. Kretanje deficita i javnog duga u narednom razdoblju
  5. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju državnog proračuna Republike Hrvatske za 2020. godinu
  6. Zaključak
Hashtags:
#JavneFinancije