Mjere ograničavanja korištenja proračunskim sredstvima

Časopis: Prilog proračun i proračunski korisnici - 5.2020
Članak:
Mjere ograničavanja korištenja proračunskim sredstvima
Stranica:
4.
Autor/i:
Mr. sc. Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.
Ana ZORIĆ , dipl. iur.
Sažetak:

      Od početka travnja 2020. godine radi sprječavanja štete zbog epidemije koronavirusa doneseno je niz akata kojima se ograničava korištenje proračunskim sredstvima. Nekima od njih dane su jasne naredbe, dok su nekima one, ne manje bitne, načelne. Jednako tako, neke od njih osim sustava osoba u državnom proračunu, izravno primjenjuju i lokalne jedince, dok ih neke trebaju primjenjivati neizravno.

1. Uvod
2. Više o Zaključku
3. Naputak o načinu isplate beskamatnog zajma
4. Primjena Odluke
5. Umjesto zaključka

Hashtags:
#JavneFinancije, #PosebneOkolnosti, #ProračunskiSustav