Napomene uz sastavljanje izvještaja o izvršenju proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2018. godinu

Časopis: Prilog proračun i proračunski korisnici - 4.2019
Članak:
Napomene uz sastavljanje izvještaja o izvršenju proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2018. godinu
Stranica:
68.
Autor/i:
Mr. sc. Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.
Sažetak:

      Bliže se rokovi sastavljanja i predaje godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2018. godinu. Budući da nije bilo novina u sastavljanju godišnjeg izvještaja o izvršenju u odnosu na prethodnu godinu, autorica u članku skreće pozornost jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave na zadnje izmjene i dopune Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i Okružnicu Ministarstva financija iz prethodne godine, koje su značajne i za sastavljanje izvještaja o izvršenju za 2018. godinu.

  1. Uvod
  2. Rokovi i objava godišnjeg izvještaja o izvršenju
  3. Sadržaj godišnjeg izvještaja o izvršenju – opći i posebni dio
  4. Ostali obvezni dijelovi godišnjeg izvještaja o izvršenju
Hashtags:
#JavneFinancije