Prilog proračun i proračunski korisnici

Rokovi čuvanja računovodstvene dokumentacije u proračunskom računovodstvu
Pror - 4.2019, str. 3
Ostvarivanje i korištenje namjenskih prihoda i primitaka te vlastitih prihoda proračunskih korisnika
Pror - 4.2019, str. 5
„Kažnjavanost“ kao obvezni razlog isključenja ponuditelja iz postupka javne nabave
Pror - 4.2019, str. 11
U povodu odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske
Pror - 4.2019, str. 21
Posebnosti u provedbi zakona na lokalnoj razini
Pror - 4.2019, str. 28
Zakon o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda
Pror - 4.2019, str. 41
Novosti pri obračunu plaća sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika
Pror - 4.2019, str. 46
Godišnji odmori u javnom području
Pror - 4.2019, str. 51
Napomene uz sastavljanje izvještaja o izvršenju proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2018. godinu
Pror - 4.2019, str. 68