Zakon o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda

Časopis: Prilog proračun i proračunski korisnici - 4.2019
Članak:
Zakon o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda
Stranica:
41.
Autor/i:
Nataša VEŠLIGAJ , struč. spec. oec.
Sažetak:

      Klimatske promjene koje uzrokuju sve učestalije prirodne nepogode, kako u svijetu tako i na području Republike Hrvatske, upozoravaju na nužnost promjene dosadašnjih postupanja prilikom sudjelovanja države u djelomičnoj sanaciji šteta nastalih zbog prirodnih nepogoda.
      Opširnije o tome koje značajne novosti donosi novi Zakon o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda, može se pročitati u nastavku članka.
       Upozorava se da i lokalne jedinice imaju zadaće pri provedbi ovog Zakona.

  1. Uvod
  2. Proglašenje prirodne nepogode
  3. Gradska, općinska i županijska povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda
  4. Plan djelovanja jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave
  5. u području prirodnih nepogoda
  6. Planiranje svota i namjene sredstava iz nadležnosti Državnog povjerenstva
  7. Registar šteta
  8. Postupanja nadležnih tijela nakon nastanka prirodne nepogode
  9. Prva procjena štete
  10. Konačna procjena štete
Hashtags:
#Proračunsko