Godišnji odmori u javnom području

Časopis: Prilog proračun i proračunski korisnici - 4.2019
Članak:
Godišnji odmori u javnom području
Stranica:
51.
Autor/i:
Vesna ŠIKLIĆ ODAK, dipl. iur.
Sažetak:

      Na temelju općeg propisa iz područja radnog prava radnici (uključivo i službenike i namještenike) imaju pravo na godišnji odmor za svaku kalendarsku godinu. Tim propisom uređeni su i instituti trajanja godišnjeg odmora, prava na njegov razmjeran dio, naknada plaće za vrijeme njegova trajanja, njegovo korištenje u dijelovima, prenošenje u sljedeću kalendarsku godinu, raspored korištenja godišnjeg odmora.
      S obzirom na to da se većina tih instituta može drukčije urediti i kolektivnim ugovorom te pravilnikom o radu u nastavku ovog dijela priloga koji se sastoji od nekoliko zasebnih dijelova obrađuju se posebnosti tih instituta u području državnih i javnih službi, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i dužnosnika za 2019. godinu.

Godišnji odmor državnih službenika

1. Uvod
2. Godišnji odmor radnika prema Zakonu o radu
3. Godišnji odmor državnih službenika i namještenika

Javni službenici i namještenici

1. Uvod
2. Godišnji odmor zaposlenika prema TKU-u
3. Godišnji odmor prema granskim kolektivnim ugovorima

Lokalni službenici i namještenici

1. Uvod
2. Godišnji odmor lokalnih službenika i namještenika

Dužnosnici

1. Uvod
2. Godišnji odmor državnih dužnosnika
3. Lokalni dužnosnici

Hashtags:
#Pravo, #RadnoPravo