„Kažnjavanost“ kao obvezni razlog isključenja ponuditelja iz postupka javne nabave

Časopis: Prilog proračun i proračunski korisnici - 4.2019
Članak:
„Kažnjavanost“ kao obvezni razlog isključenja ponuditelja iz postupka javne nabave
Stranica:
11.
Autor/i:
Ante LOBOJA, dipl. iur.
Sažetak:

      Javni naručitelj mora u nekim okolnostima obvezno isključiti gospodarske subjekte iz postupka javne nabave. To može biti skup okolnosti koje se mogu svrstati u pojam kažnjavanosti. Člankom se daje pregled odredaba koje se odnose na kažnjavanost gospodarskog subjekta i/ili njegove ovlaštene osobe, kao obvezni razlog isključenja gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave posebno s motrišta gospodarskih subjekata koje imaju odnosno nemaju poslovni nastan u Republici Hrvatskoj.

  1. Uvod
  2. Kriteriji za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta u postupku javne nabave
  3. Kažnjavanost kao razlog isključenja gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave prema važećoj („klasičnoj“) Direktivi 2014/24/EU, o javnoj nabavi
  4. Kažnjavanost gospodarskog subjekta i/ili njegove ovlaštene osobe, koji imaju poslovni nastan odnosno državljanstvo u RH
  5. Kažnjavanost gospodarskog subjekta koji nema poslovni nastan u RH i/ili ovlaštene osobe koja nije državljanin RH
  6. e-Certis – elektronički sustav Europske komisije
  7. Postupanje Državne komisije po službenoj dužnosti, u vezi s kažnjavanosti kao obveznim razlogom isključenja
  8. Način dokazivanja nekažnjavanosti u postupku javne nabave
  9. Dohvat dokaza iz registara i evidencija RH
Hashtags:
#JavnaNabava