Rokovi čuvanja računovodstvene dokumentacije u proračunskom računovodstvu

Časopis: Prilog proračun i proračunski korisnici - 4.2019
Članak:
Rokovi čuvanja računovodstvene dokumentacije u proračunskom računovodstvu
Stranica:
3.
Autor/i:
Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Sažetak:

Iako su se tijekom 2018. godine mijenjali neki računovodstveni propisi, ako se razmataju rokovi čuvanja računovodstvene dokumentacije, nema promjena u odnosu na prethodnu godinu. Stoga se u ovom članku daje samo sažeti pristup tom području.

  1. Uvod
  2. Knjigovodstvene isprave, poslovne knjige i financijski izvještaji
  3. Čuvanje računovodstvene dokumentacije
Hashtags:
#ProračunskoRačunovodstvo, #Računovodstvo