Ostvarivanje i korištenje namjenskih prihoda i primitaka te vlastitih prihoda proračunskih korisnika

Časopis: Prilog proračun i proračunski korisnici - 4.2019
Članak:
Ostvarivanje i korištenje namjenskih prihoda i primitaka te vlastitih prihoda proračunskih korisnika
Stranica:
5.
Autor/i:
Ana ZORIĆ , dipl. iur.
Sažetak:

      Namjenski prihodi i primitci te vlastiti prihodi proračunskih korisnika uvijek su, ako imaju temelj za njihovo ostvarivanje, izvori koji poneki put bitno utječu na strukturu financiranja djelatnosti zbog kojih su proračunski i osnovani. U tim se izvorima financiranja poneki put daje blaga elastičnost u njihovu korištenju. Ovo je područje samo u nekim djelatnostima uređeno posebnim propisima čije se donošenje potiče.

  1. Uvod
  2. Korištenje namjenskih prihoda i primitaka te vlastitih prihoda
  3. Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja vlastitih prihoda kaznenih tijela
  4. Pravilnik o mjerilima i načinu korištenja donacija i vlastitih prihoda nacionalnih parkova i parkova prirode
  5. Pravilnik o načinu korištenja vlastitih prihoda ostvarenih od obavljanja osnovne i ostale djelatnosti ustanova u kulturi
  6. Podzakonski akti kojima je u skladu s posebnim propisima uređen način ostvarenja i korištenja namjenskih prihoda i primitaka te vlastitih prihoda
  7. Zaključno
Hashtags:
#Proračunsko