Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu

Časopis: Prilog proračun i proračunski korisnici - 12.2020
Članak:
Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu
Stranica:
51.
Autor/i:
Autori: Mirela KOVAČ JAGAR , dipl. oec.
Ana ZORIĆ , dipl. iur.
Sažetak:

      Hrvatski je sabor donio Državni proračun Republike Hrvatske za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu. Državni proračun je najvažniji financijski i politički akt kojim se procjenjuju prihodi i primitci te utvrđuju rashodi i izdatci države za jednu godinu, a uz njega se svake godine donosi i godišnji zakon o izvršavanju državnog proračuna kao provedbeni akt. U nastavku autorice daju osvrt na najvažnije odredbe Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu koji u odnosu na svoje prethodne inačice sadržava niz odredaba dodanih zbog lekcija naučenih u 2020. godini koja će ostati upamćena po epidemiji koronavirusa i nošnju s njezinim posljedicama. Navedeni će dokumenti stupiti na snagu 1. siječnja 2021. godine.

  1. Uvod
  2. Mjere za ograničavanje korištenja sredstava
  3. Izvršavanje proračuna
  4. Pomoći JLP(R)S-ovima u 2021. godini
  5. Materijalna i ostala prava
  6. Korištenje namjenskih i vlastitih prihoda
  7. Ostale odredbe
Hashtags:
#JavneFinancije