Obveze trgovačkih društava i drugih pravnih osoba obveznika Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 3.2018
Članak:
Obveze trgovačkih društava i drugih pravnih osoba obveznika Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru
Stranica:
218.
Autor/i:
Autor: Davor KOZINA, dipl. oec.
Sažetak:

      Obveza uspostave i razvoja sustava unutarnjih kontrola propisana je Zakonom o sustavu unutarnjih kontrola i njegovim podzakonskim propisima. Koja je svrha sustava unutarnjih kontrola i koje su obveze nekih trgovačkih društava i drugih pravnih osoba autor detaljnije objašnjava u ovom članku.

1.  Uvod
2. Obveze trgovačkih društava vezano uz razvoj sustava unutarnjih kontrola
3. Obveze za trgovačka društva u vezi s unutarnjom revizijom
4. Umjesto zaključka

Hashtags:
#JavneFinancije