Zaklade

Časopis: Prilog neprofitne organizacije - 12.2015
Članak:
Zaklade
Stranica:
54.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Sažetak:

Zaklade se u našem pravnom poretku osnivaju za određene svrhe, pri čemu moraju očuvati svoju osnovnu zakladnu imovinu. Pri tome mogu obavljati samo djelatnosti koje su im dopuštene zakonom na temelju kojeg su osnovane. S obzirom na svoju općekorisnu namjenu, one uživaju i povlašteni položaj u poreznom sustavu. No, pri promatranju njihova rada javlja se niz pitanja na koje se ovim člankom, uz to što se pojašnjava njihovo osnivanje i rad, daje odgovor odnosno upozorava se na svojevrsnu podnormiranost njihova rada.
1. uvod
2. pravni okvir
3. osnovne odredbe Zakona
4. porezni položaj
5. Ostala područja
6. financijsko poslovanje i računovodstvo
7. zaključak

Hashtags:
#JavneFinancije