Prilog neprofitne organizacije 12/2015

Financijski planovi u sustavu neprofitnog računovodstva
Autor: Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.
Sustav financijskog upravljanja i kontrola u neprofitnim organizacijama
Autor: Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.
Godišnji popis (inventura) kod neprofitnih organizacija
Autor: Mirela GLAVOTA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Računovodstvene provjere za 2015. u neprofitnom računovodstvu
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Financijsko izvještavanje u neprofitnom računovodstvu za 2015. godinu
Autor: Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.
Obrazac PDV za posljednje razdoblje kalendarske godine za neprofitne osobe
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , ovl. rač.
Porezni tretman sindikalnih isplata
Autori: Ksenija CIPEK, dipl. oec.
Dražen OPALIĆ , dipl. oec.
Financijsko poslovanje zaklada prema financijskim izvještajima za 2014. godinu
Autor: Mr. sc. Nediljka ROGOŠIĆ
Zaklade
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik