Prilog neprofitne organizacije

Financijski planovi u sustavu neprofitnog računovodstva
Nepr - 12.2015, str. 3
Sustav financijskog upravljanja i kontrola u neprofitnim organizacijama
Nepr - 12.2015, str. 10
Godišnji popis (inventura) kod neprofitnih organizacija
Nepr - 12.2015, str. 13
Računovodstvene provjere za 2015. u neprofitnom računovodstvu
Nepr - 12.2015, str. 17
Financijsko izvještavanje u neprofitnom računovodstvu za 2015. godinu
Nepr - 12.2015, str. 30
Obrazac PDV za posljednje razdoblje kalendarske godine za neprofitne osobe
Nepr - 12.2015, str. 38
Porezni tretman sindikalnih isplata
Nepr - 12.2015, str. 49
Financijsko poslovanje zaklada prema financijskim izvještajima za 2014. godinu
Nepr - 12.2015, str. 52
Zaklade
Nepr - 12.2015, str. 54
Računski plan
Nepr - 12.2015, str. 61