Računovodstvene provjere za 2015. u neprofitnom računovodstvu

Časopis: Prilog neprofitne organizacije - 12.2015
Članak:
Računovodstvene provjere za 2015. u neprofitnom računovodstvu
Stranica:
17.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL , dipl. oec., ovl. rač., ovl. rev. i porezni savjetnik
Sažetak:

Od 1. siječnja 2015. primjenjuju se novi propisi koji uređuju računovodstvo neprofitnih organizacija. No, iako je formalno riječ o novim propisima, računovodstvena postupanja su se neznatno mijenjala u odnosu na ona koja su bila u primjeni za 2014. S obzirom na to da se završna računovodstvena provjera, u načelu, obavlja krajem godine, u ovom se članku objašnjava računovodstveni pristup niza poslovnih promjena koje su svojstvene radu neprofitnih organizacija koje se ponajprije nalaze u dvostavnom računovodstvenom sustavu.
Upozoravamo sve osobe u sustavu neprofitnog računovodstva da dužnu pažnju posvete svom poreznom položaju, osobito ako su u sustavu PDV-a.
1. Uvod
2. Imovina (razredi 0 i 1)
3. Obveze (razred 2)
4. Prihodi (razred 3)
5. Rashodi (razred 4)
6. Vlastiti izvori (razred 5)

Hashtags:
#NeprofitnoRačunovodstvo, #Računovodstvo