Financijski planovi u sustavu neprofitnog računovodstva

Časopis: Prilog neprofitne organizacije - 12.2015
Članak:
Financijski planovi u sustavu neprofitnog računovodstva
Stranica:
3.
Autor/i:
Autor: Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.
Sažetak:

Neprofitne organizacije koje primjenjuju obvezno dvostavno neprofitno knjigovodstvo, osim političkih stranaka i vjerskih zajednica, imaju na temelju općeg zakona obvezu usvajanja financijskog plana.
Radi ujednačavanja metodologije izrade financijskih planova, ona je propisana posebnim provedbenim propisom. Ta će se metodologija morati primjenjivati tek za financijske planove koji će se donositi za 2017., dok će se za financijske planove koji se moraju donijeti do kraja 2015. za 2016. primjenjivati metodologija koju odredi neprofitna organizacija koja mora rezultirati samo propisanim sastavnicama financijskog plana prema odredbama općeg zakona.
O svemu tome može se pročitati u ovom članku u kojem se daje i predložak svih bitnih sastavnica financijskog plana.
1. Zakonodavni okvir i obveznici
2. Način i rokovi donošenja financijskog plana
3. Obvezni dijelovi financijskog plana
4. Preraspodjele te izmjene i dopune računskog plana

Hashtags:
#NeprofitnoRačunovodstvo, #Računovodstvo