Obrazac PDV za posljednje razdoblje kalendarske godine za neprofitne osobe

Časopis: Prilog neprofitne organizacije - 12.2015
Članak:
Obrazac PDV za posljednje razdoblje kalendarske godine za neprofitne osobe
Stranica:
38.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , ovl. rač.
Sažetak:

Osobe koje svoje poslovne događaje bilježe u sustavu neprofitnog računovodstva, u svojoj su biti osobe koje, ako stječu prihode obavljanjem neke djelatnosti, često se nalaze u posebnom, u načelu, povoljnijem, položaju u sustavu poreza na dodanu vrijednost. Zbog toga se na njih primjenjuju porezna postupanja koja nisu svojstvena poreznim obveznicima iz poduzetničkog okruženja. No, uvažavajući ove posebnosti, one se, u načelu, ponašaju kao „obični“ porezni obveznici.
Ovim se člankom one upozoravaju na te posebitosti i obračunske radnje koje se povezuju s obračunom PDV-a za prosinac 2015.
1. uvod
2. Temeljne odredbe u vezi s oporezivanjem neprofitnih pravnih osoba kao obveznika pdv-a
3. Sastavljanje obrasca PDV za posljednje razdoblje oporezivanja kalendarske godine

Hashtags:
#PDV, #Porezi