Porezni tretman sindikalnih isplata

Časopis: Prilog neprofitne organizacije - 12.2015
Članak:
Porezni tretman sindikalnih isplata
Stranica:
49.
Autor/i:
Autori: Ksenija CIPEK, dipl. oec.
Dražen OPALIĆ , dipl. oec.
Sažetak:

Sindikati imaju u sustavu oporezivanja primitaka fizičkih osoba ponešto drukčiji položaj od istovrsnih isplata ostalih isplatitelja – pravih osoba. U ovom se članku osvrće na porezni položaj darova koje sindikati daju svojim članovima i ostalih troškova. Članak ima uporište u mišljenju Porezne uprave kojim se daje odgovor na neke prijepore vezane uz primjenu oporezivanja primitaka fizičkih osoba koje isplaćuje sindikat, bez obzira na to isplaćuje li se članovima, radnicima ili drugim osobama, što daje smjernice za ujednačeno postupanje u navedenim okolnostima.
1. Uvod
2. Isplata članovima sindikata iz sredstava članarina
3. Sindikalne socijalne potpore članovima
4. Isplate članovima sindikata iz ostalih izvora i isplate osobama koje nisu članovi sindikata
5. Porezni tretman vezan uz oporezivanje dohotka te ostalih troškova sindikata i danih pozajmica
6. Porezni tretman troškova vezanih uz službena putovanja člana sindikata
7. Obveza podnošenja Izvješća (obrazac JOPPD)

Hashtags:
#Dohodak, #Porezi