Godišnji popis (inventura) kod neprofitnih organizacija

Časopis: Prilog neprofitne organizacije - 12.2015
Članak:
Godišnji popis (inventura) kod neprofitnih organizacija
Stranica:
13.
Autor/i:
Autor: Mirela GLAVOTA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Sažetak:

Propisana je obveza popisa imovine i obveza i kod osoba koje primjenjuju neprofitno računovodstvo. One moraju na kraju poslovne godine obvezno uskladiti knjigovodstveno stanje sa stvarnim stanjem koje se utvrđuje popisom (inventurom).
Popis imovine i obveza omogućuje i kontrolu pravilnosti rada i rukovanja svih onih kojima je imovina povjerena na čuvanje i rukovanje.
1. Inventura – popis imovine i obveza
2. Predmet popisa
3. Osnivanje i zadatci popisnog povjerenstva
4. Plan i organizacija popisa
5. Povjerenstvo za popis i popis
6. Izvještaj o obavljenom godišnjem popisu
7. Odlučivanje o popisnim razlikama
8. Popisne razlike

Hashtags:
#NeprofitnoRačunovodstvo, #Računovodstvo