Sustav financijskog upravljanja i kontrola u neprofitnim organizacijama

Časopis: Prilog neprofitne organizacije - 12.2015
Članak:
Sustav financijskog upravljanja i kontrola u neprofitnim organizacijama
Stranica:
10.
Autor/i:
Autor: Ivana JAKIR-BAJO, dipl. oec.
Sažetak:

Od početka 2015. novim uređenjem poslovanja neprofitnih organizacija uvedena je obveza samoprocjene za sve one koje obvezno vode dvostavno knjigovodstvo. Ona se provodi popunjavanjem upitnika koji je sastavni dio posebnog propisa koji će se morati popuniti za 2015., potpisat će je zakonski zastupnik i neće se predavati.
1. Uvod
2. Obveznici samoprocjene učinkovitog i djelotvornog funkcioniranja sustava financijskog upravljanja i kontrola
3. Način provođenja samoprocjene
4. Rok izrade i dostava Upitnika

Hashtags:
#NeprofitnoRačunovodstvo, #Računovodstvo