Vrste dubinske analize stranke

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2012
Članak:
Vrste dubinske analize stranke
Stranica:
144.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Sažetak:

Uz standardnu dubinsku analizu stranke, u sustavu sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma provode se ponekad i posebni oblici dubinske analize stranke te ponovna godišnja dubinska analiza stranke. S obzirom na posebitosti, kod ovih je dubinskih analiza stranke potrebno odgovoriti na pitanja koje su to posebne dubinske analize stranke, koje su okolnosti u kojima se primjenjuju i u čemu se sastaje.

1. Uvod
2. Dubinska analiza stranke
3. Vrste dubinskih analiza stranaka
4. Ponovna godišnja dubinska analiza strane pravne osobe

Hashtags: