Računovodstveno praćenje pripajanja društava s ograničenom odgovornošću

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2012
Članak:
Računovodstveno praćenje pripajanja društava s ograničenom odgovornošću
Stranica:
27.
Autor/i:
Autor: Tamara CIRKVENI , mag. oec., univ. spec. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

U poslovnoj praksi sve učestalije poslovne kombinacije predstavljaju pripajanja trgovačkih društva, i to posebice društava s ograničenom odgovornošću, a razlozi su tome uglavnom smanjenje troškova, povećanje udjela na tržištu, porezne uštede i sl. Autorica u članku obrazlaže postupak pripajanja društava s ograničenom odgovornošću odnosno definira pravne i računovodstvene radnje koje se trebaju obaviti u tome postupku. Uz to se u članku daje ogledni primjer ugovora o pripajanju te primjeri računovodstvenog postupanja pri prijenosu imovine pripojenog društva u društvo preuzimatelja. Na kraju se definira i porezno motrište predmetnog postupka.

1. Uvod
2. Pravno motrište pripajanja d.o.o.-a
3. Računovodstveno motrište pripajanja d.o.o.-a
4. Primjeri računovodstvenog praćenja pripajanja d.o.o.-a
5. Porezno motrište pripajanja
6. Predaja financijskih i poreznih izvješća
7. Radni odnosi kod pripajanja i spajanja
8. Zaključak

Hashtags:
#Računovodstvo