Provedba mirovinskog osiguranja osoba koje se zapošljavaju na povremenim sezonskim poslovima u poljoprivredi

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2012
Članak:
Provedba mirovinskog osiguranja osoba koje se zapošljavaju na povremenim sezonskim poslovima u poljoprivredi
Stranica:
167.
Autor/i:
Autor: Željko Janeš, dipl. iur.
Sažetak:

U prethodnim brojevima časopisa RRiF iscrpno smo pisali o poticanju zapošljavanja u smislu odredaba Zakona o poticanju zapošljavanja. Posebnu su pozornost u praksi privukle odredbe toga Zakona kojima se uređuje povremeno zapošljavanje osoba na sezonskim poslovima u poljoprivredi koje čini otklon u odnosu na zapošljavanje u smislu Zakona o radu, a u vezi s tim i stjecanje svojstva osiguranika na drukčiji legalan način. Budući da je tim osobama omogućeno na određeni način stjecanje prava iz mirovinskog osiguranja, bilo je potrebno za to stvoriti zakonsku osnovu pa su zato izmijenjene neke odredbe Zakona o mirovinskom osiguranju. Posebnom je uputom uređena tehnika provedbe aktivnosti koja se odnosi na uvođenje tih osoba u matičnu evidenciju mirovinskog osiguranja, stoga smo smatrali da i o tome treba izvijestiti čitateljstvo.

1. Uvodne napomene
2. Temeljna dokumentacija za priznavanje staža u mirovinskom osiguranju
3. Financiranje prava iz mirovinskog osiguranja
4. Dokumentacija koju je sezonski radnik u poljoprivredi obvezan dostaviti u HZMO radi uvođenja u matičnu evidenciju
5. Obveze HZMO-a u vezi s priznavanjem staža osiguranja

Hashtags:
#Pravo, #RadnoPravo