Isplata stipendije učenicima i studentima

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2012
Članak:
Isplata stipendije učenicima i studentima
Stranica:
60.
Autor/i:
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Prema poreznim propisima stipendije se pod određenim uvjetima mogu dodijeliti bez obveze oporezivanja, ali u nekim slučajevima samo do propisanih svota. O tome trebaju brinuti isplatitelji stipendije, ali i učenici i studenti koji ostvaruju essprimitke na toj osnovi. No, roditelji čija djeca primaju stipendiju, neovisno o činjenici je li riječ o oporezivom ili neoporezivom primitku, trebaju voditi brigu o ukupnoj godišnjoj svoti primljene stipendije ako na osnovi djece koriste uvećani osobni odbitak.

1. Uvod
2. Vjerodostojne isprave vezane za isplatu stipendije
3. Obveze studenata u vezi s primitkom stipendije
4. Vrste i porezni položaj stipendije
5. Neoporezive stipendije 6. Isplata oporezivih stipendija
7. Stipendija za vrijeme ljetnih mjeseci
8. Isplata stipendije za više mjeseci?
9. Stipendija se obvezno isplaćuje na žiro-račun
10. Utjecaj primljene stipendije na priznavanje osobnog odbitka

Hashtags:
#Računovodstvo