Obračun putnog naloga i knjiženje putnih troškova

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2012
Članak:
Obračun putnog naloga i knjiženje putnih troškova
Stranica:
76.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Šime Guzić , ovl. rač.
Sažetak:

Putni nalog izdaje se za službeno putovanje kojim poslodavac određuje cilj, svrhu i trajanje puta, zatim predviđene troškove obavljena puta te način prijevoza i nadoknade putnih troškova. Putni nalog nema propisani oblik, ali je čl. 14. st. 2. Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 95/05. - 61/12.) propisan sadržaj putnog naloga. U ovom ćemo članku opisati izdavanje, obračun i knjiženje putnog naloga za putovanje koje se obavlja u Republici Hrvatskoj.

1. Uvod
2. Primjer obračuna i knjiženja putnog naloga

Hashtags:
#Računovodstvo