Procjena vrijednosti, dinamike i stupnja neizvjesnosti budućeg novčanog toka

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2012
Članak:
Procjena vrijednosti, dinamike i stupnja neizvjesnosti budućeg novčanog toka
Stranica:
67.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Marino TURČIĆ
Sažetak:

U prošlom broju časopisa autor je prikazao ciljeve projekta prezentacije financijskog izvještaja na kojem zajedničkim snagama intenzivno rade dva glavna regulatorna tijela - IASB i FASB, te utjecaj najavljenih promjena na prezentacijske sheme Izvještaja o financijskom položaju i Izvještaja o sveobuhvatnoj dobiti. U nastavku slijedi prikaz očekivanih i mogućih izmjena u sadržaju i formi Izvještaja o novčanim tokovima i Bilješkama uz financijske izvještaje.

1. Implikacije izmijenjene prezentacije financijskog izvještaja na Izvještaj o novčanim tokovima
2. Sadržaj Bilježaka uz financijske izvještaje prema novom prezentacijskom modelu
3. Zaključak

Hashtags:
#Računovodstvo