Odgovori na pitanja iz obveznog, radnog i stvarnog prava

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2012
Članak:
Odgovori na pitanja iz obveznog, radnog i stvarnog prava
Stranica:
124.
Autor/i:
Autor: Damir PAVIČIĆ, dipl. iur.
Sažetak:

U ovoj rubrici RRiF-ovih savjeta donosimo tek mali izbor odgovora na pitanja pretplatnika, a koji čine bogatu riznicu RRiF-ova iskustva u rješavanju konkretnih problema i dvojbi koje se pojavljuju kod poduzetnika u praksi. U prošlom broju časopisa objavili smo dio odgovora i savjeta iz područja trgovačkog i obveznog prava, a u ovom broju objavljujemo neke od odgovora iz područja radnog i stvarnog prava.

 • Uračunavanje plaćanja i obveza obračunavanja i naplate zakonske zatezne kamate
 • Pojam trgovačkog ugovora - tumačenje odredbe čl. 14. ZOO-a 
 • Amortizacija i brisanje starih hipotekarnih tražbina
 • Neisplata plaće kao kazneno djelo
 • Disciplinski postupak u radnom odnosu
 • Ograničenje noćnog rada radnika
 • Ograničenje prekovremenog rada i obveza obavještavanja inspekcije o prekovremenom radu – tumačenje čl. 45. Zakona o radu
 • Mjesto obavljanja prekovremenog rada
 • Potvrda o neiskorištenom godišnjem odmoru u slučaju otkaza ugovora o radu
 • Prenošenje godišnjeg odmora u sljedeću kalendarsku godinu i isplata naknade umjesto korištenja godišnjeg odmora
 • Obveza utvrđivanja rasporeda korištenja godišnjih odmora i obavještavanja radnika o rasporedu
Hashtags:
#Pravo