Računovodstvo proizvodnje proizvoda od mesa i mesnih prerađevina

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2012
Članak:
Računovodstvo proizvodnje proizvoda od mesa i mesnih prerađevina
Stranica:
41.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

U prošlom broju časopisa RRiF pisali smo o računovodstvenom praćenju tova svinja, dok se u ovom članku prikazuje računovodstveno praćenje proizvodnje proizvoda od mesa i mesnih prerađevina. Na praktičnom primjeru prikazano je kako evidentirati nabavu i utrošak zaliha sirovina i materijala te kako napraviti obračun proizvodnje, odnosno na koji način obračunati i rasporediti troškove te kako vrednovati zalihe nedovršene proizvodnje, poluproizvoda i gotovih proizvoda, poštujući pritom odredbe MSFI-a i HSFI-a.

1. Uvodne napomene
2. Nabava i utrošak zaliha sirovina i materijala te raspored troškova
3. Primjer računovodstvenog praćenja proizvodnje proizvoda od mesa i mesnih prerađevina
4. Zaključak

Hashtags:
#Računovodstvo, #RačunovodstvoProizvodnje