Postupanja s prijepornim naplatama proračuna

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2012
Članak:
Postupanja s prijepornim naplatama proračuna
Stranica:
177.
Autor/i:
Autori: Bernardica RUBČIĆ, dipl. iur.
Ivona CINDRIĆ, dipl. iur.
Nina BAN GLASNOVIĆ , dipl. iur.
Sažetak:

Na temelju Zakona o proračunu, novodonesenim provedbenim propisom – uredbom , jedinstveno je uređen sustav odgode plaćanja, obročne otplate duga i prodaja, otpis ili djelomičan otpis potraživanja koji se odnosi na proračunske prihode. Riječ je o proračunskim potraživanjima odnosno dugovima pravnih i fizičkih osoba koja se ne odnose na javne prihode u smislu odredaba općeg poreznog sustava.

1. Uvod
2. Opće odredbe
3. Odgoda plaćanja, obročna otplata duga ili otpis potraživanja fizičkoj osobi - građaninu
4. Odgoda plaćanja, obročna otplata duga ili otpis potraživanja fizičkoj osobi obrtniku, fizičkoj osobi koja obavlja samostalnu djelatnost i pravnoj osobi
5. Prodaja potraživanja

Hashtags:
#Proračunsko