Prijava osiguranika na obvezno mirovinsko osiguranje i matična evidencija

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2012
Članak:
Prijava osiguranika na obvezno mirovinsko osiguranje i matična evidencija
Stranica:
96.
Autor/i:
Autor: Vesna DEJANOVIĆ, dipl. oec.
Sažetak:

Mirovinsko osiguranje je obvezno za sve osobe koje su zaposlene ili obavljaju neku od samostalnih zanimanja i sve ostale osobe određene Zakonom o mirovinskom osiguranju. Svojstvo osiguranika ostvaruju prijavom putem propisanih tiskanica na temelju kojih Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje te osobe vodi u matičnoj evidenciji. O tome tko je obvezan podnijeti prijavu, na kojoj tiskanici te kako upisati podatke u određene tiskanice, pišemo u ovom članku.

1. Uvod
2. Mjesna nadležnost za vođenje u mirovinskom osiguranju evidencije
3. Rokovi za dostavu prijava
4. Koji se podatci o osiguranicima vode u matičnoj evidenciji
5. Tko je obvezan podnositi prijavu na mirovinsko osiguranje
6. Na kojim se tiskanicama podnose prijave na mirovinsko osiguranje
7. Prijave za osiguranike (radnike i druge korisnike osiguranja)
8. Prijava o početku osiguranja za više zaposlenika - tiskanica M-1PK
9. Prijava MPP-1
10. E-prijave
11. Zaključak

Hashtags:
#DoprinosiČlanarine, #Mirovinsko, #ObveznaOsiguranja, #Plaće, #TroškoviOsoblja