Porez na cestovna motorna vozila i plovila

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2012
Članak:
Porez na cestovna motorna vozila i plovila
Stranica:
119.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Sažetak:

Sukladno odredbama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, obveza plaćanja poreza na cestovna motorna vozila i plovila za 2012. utvrđuje se donošenjem poreznog rješenja od strane nadležnog poreznog tijela svim pravnim i fizičkim osobama koje su vlasnici registriranih osobnih automobila i motocikala te registriranih plovila, a ovisno o starosti vozila i duljini plovila te snazi motora iskazanoj u kW. Podatci za utvrđivanje obveze plaćanja poreza na cestovna motorna vozila i plovila u ovoj godini utvrđuju se prema vlasništvu na dan 31. ožujka 2012., a podatci se preuzimaju od Ministarstva unutarnjih poslova. Međutim, ako se tijekom kalendarske godine nabavlja novo motorno vozilo ili plovilo, vlasnik vozila ili plovila plaća godišnju svotu poreza umanjenu za dio godine prije nabave.

1. Uvod
2. Porez na cestovna motorna vozila
3. Porezno rješenje i mogućnost otpisa zateznih kamata
4. Obveznik poreza na cestovno motorno vozilo pri promjeni vlasništva tijekom godine
5. Oslobođenja od plaćanja poreza na CMV
6. Godišnji porez na plovila
7. Podnošenje žalbe na porezno rješenje te konačnost i pravomoćnost rješenja
8. Uplatni računi
9. Zaključak

Hashtags:
#CMV, #LokalniPorezi, #Porezi, #ŽupanijskiPorezi