Novi propisi o javno-privatnom partnerstvu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 9.2012
Članak:
Novi propisi o javno-privatnom partnerstvu
Stranica:
158.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Branko VUKMIR
Sažetak:

Novi Zakon o javno-privatnom partnerstvu objavljen je u Narodnim novinama br. 78. od 13. srpnja 2012. (dalje: Zakon), a Uredba o provedbi projekata javno-privatnog partnerstva objavljena je u Narodnim novinama br. 88. od 1. kolovoza 2012. (dalje: Uredba). Riječ je o iznimno bitnoj i dugo očekivanoj promjeni propisa koja ima utjecaj kako na stvaranje novih mogućnosti za izvođenje građevinskih radova tako i na opseg stranih ulaganja. Novi je Zakon stupio na snagu 21. srpnja 2012., a nova Uredba danom objave u Narodnim novinama.

1. Kratki pregled razvoja jpp-a u hrvatskoj
2. Novi zakon i nova uredba o jpp-u
3. Definicija jpp-a
4. Ugovorno i statusno jpp
5. Komparator troškova javnog sektora
6. Informacija o namjeri
7. Prethodna suglasnost
8. Naknadne izmjene
9. Kriteriji i načela
10. Postupak odabira privatnog partnera
11. Registar ugovora i izmjene ugovora
12. Provedba ugovora
13. Rješavanje sporova i mjerodavno pravo
14. Zaključak

Hashtags:
#PoslovneFinancije