II. PLAĆE - OSNOVICE, STOPE DOPRINOSA, POREZA I PRIREZA I UPLATNI RAČNI

Časopis: Prilog stručne obavijesti - 9.2009
Članak:
II. PLAĆE - OSNOVICE, STOPE DOPRINOSA, POREZA I PRIREZA I UPLATNI RAČNI
Stranica:
9.
Autor/i:
Sažetak:
 • PRIMJENA KOLEKTIVNIH UGOVORA
 • PREGLED VISINE PLAΔA PREMA NEKIM KOLEKTIVNIM UGOVORIMA
 • KADA SE PRIMJENJUJE MINIMALNA PLAĆA,A KADA NAJNIŽA OSNOVICA ZA PLAĆANJEDOPRINOSA
 • PRIMJENA MINIMALNE PLAĆE I NAJNIŽE OSNOVICE ZA PLAĆANJE DOPRINOSA
 • OSNOVICE I STOPE ZA PLAĆANJE DOPRINOSA IZ I NA PLAĆE KOD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA
 • PREGLED NAJNIŽIH OSNOVICA ZA PLAΔANJE DOPRINOSA KADA JE TA OSNOVICA BILA I NAJNIŽ PLAΔA, MINIMALNIH PLAΔA,TE STOPA DOPRINOSA I POREZA NA DOHODAK OD 1994. DO 2009.
 • PREGLED OSIGURANIKA, OSNOVICA , STOPA I SVOTA DOPRINOSA U 2009.PREMA ZAKONU O DOPRINOSIMA
 • PREGLED SATI RADA I RADNIH DANAU 2009. PO MJESECIMA
 • PREGLED NADOKNADA PLAĆE ZA VRIJEME PRIVREMENE NESPOSOBNOSTI ZA RAD - OBVEZNICI, OSNOVICA, NOSITELJI
 • PREGLED RODILJNIH I RODITELJSKIH NAKNADA
 • BENEFICIRANI STAŽ ZAPOSLENIKA
 • PREGLED NEKIH RADNIH MJESTA KOJIMA SE STAŽOSIGURANJA RAČUNA S POVEĆANIM TRAJANJEM
 • OSNOVICE I STOPE ZA PLAĆANJE DOPRINOSAZA OBRTNIKE I SLOBODNA ZANIMANJA
 • PREGLED FAKTORA I SVOTA OSOBNIH ODBITAKA U 2009
 • STOPE POREZA I PRIREZA IZ PLAĆA
 • UPLATNI RAČUNI ZA DOPRINOSE,POREZ I PRIREZ IZ PLAĆA
 • PREGLED UPLATNIH RAČUNA DOPRINOSA IZ I NA PLAĆE, POREZA I PRIREZA NA DOHODAKOD NESAMOSTALNOG RADA (ZAPOSLENIKA) ZA POSLODAVCE PRAVNE I FIZIČKE OSOBE
 • OBRAČUN DOPRINOSA I POREZA IZ PLAĆE IDOPRINOSA NA PLAĆU, OBRASCI ID I R-Sm
 • KOEFICIJENTI PRIREZA ZA PROPISANE STOPE
 • FORMULE ZA PRERAČUNAVANJE NETO-SVOTEPLAĆE U BRUTO-SVOTU
 • KOEFICIJENTI PRIREZA TE POREZA I PRIREZA
 • Hashtags:
  #Dohodak, #Dohodak, #DoprinosiČlanarine, #LokalniPorezi, #ObveznaOsiguranja, #OpćinskiGradskiPorezi, #Plaće, #Plaće, #Porezi, #Porezi, #Porezi, #Prirez, #SamostalnaDjelatnost, #TroškoviOsoblja