Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

Vijesti
„Nova“ neto osnovica za izračun naknade za bolovanje na teret HZZO-a
Četvrtak, 09.05.2024.

Došlo je do izmjena vezano uz način obračuna naknade plaće radniku koji u prethodnih šest mjeseci prije nastanka bolovanja nema ...

rrif - 5.2024, str. 81
Isplate dividende i udjela u dobitku rezidentima i nerezidentima
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.

Sve isplate zadržanog dobitka oporezuju se u skladu s propisima oporezivo neoporezivo koji su bili važeći u godinama kada je ...

rrif - 4.2024, str. 81
Isplate predujma dobitka u 2024. godini te postupci s predujmovima isplaćenim u 2023. godini
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.

Sve isplate predujma dobitka u 2024 godini oporezuju se porezom na dohodak od kapitala po stopi od 12 bez obveze ...

Pitanja i odgovori
Kupnja i prodaja poljoprivrednog i građevinskog zemljišta te oporezivanje ostvarenog dobitka
Srijeda, 20.03.2024.

Trgovačko društvo ima u imovini poljoprivredno i građevinsko zemljište Koje porezne obveze mogu nastati u vezi s kupnjom i prodajom ...

pip - 3.2024, str. 92
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava

III Porez na dohodak Evidentiranje primitaka iznajmljivača u Obrascu Evidencije prometa Obrazac EP Godišnja prijava poreza na dohodak i provedba ...

Vijesti
Godišnja prijava poreza na dohodak za 2023. godinu na Obrascu DOH
Utorak, 27.02.2024.

Ministarstvo financija Porezna uprava je na svojoj mrežnoj stanici objavilo Uputu Godišnja prijava poreza na dohodak i provedba posebnog postupka ...

rrif - 2.2024, str. 109
Obveza prijave kapitalnih dobitaka ostvarenih u 2023. godini
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.

Ako postoje elementi obračuna poreza na dohodak u obzir se uzima porast vrijednosti financijske imovine koja je otuđena tijekom 2023 ...

Vijesti
Utvrđivanje predujma poreza na dohodak za 2024. godinu kod samostalnih djelatnosti
Četvrtak, 25.01.2024.

Sve fizičke osobe koje ostvaruju dohodak od obrta i slobodnih zanimanja te drugih djelatnosti koje se oporezuju kao obrtničke prema ...

Obrt - 1.2024, str. 49
IV. Porezna prijava obrtničkih, slobodnih i drugih samostalnih djelatnosti na Obrascu DOH-Z i Obrascu DOH za 2023. godinu
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Ovo je prva prijava poreza na dohodak na obrascima DOH i DOH Z koju samostalne djelatnosti iskazuju u eurima Godišnju ...

Vijesti
Paušalno oporezivanje samostalnih djelatnosti u 2023. godini – prag do 40.000,00 €
Petak, 08.12.2023.

Dva su temeljna uvjeta kada samostalna djelatnost može izabrati paušalno plaćanje poreza na dohodak i to ako nije upisan u ...

Snimka webinara
Novosti u poreznim propisima u 2024. g. i druge aktualnosti, trajanje 285 min
Utorak, 05.12.2023.

Autori:
Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.

rrif - 12.2023, str. 140
Reobračun i ispravak godišnjeg obračuna plaće
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.

U prošlom broju časopisa pisali smo o godišnjem obračunu poreza na dohodak Za poslodavca koji ne sastavi godišnji obračun poreza ...

rrif - 12.2023, str. 23
Novosti vezane za izmjene propisa o porezu na dohodak
Autor: Sandra PEZO , dipl. oec.

Na portalu za savjetovanje s javnošću e Savjetovanje nalazi se prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na ...

pip - 12.2023, str. 3
Novele propisa o porezu na dohodak
Autori: Sandra PEZO , dipl. oec.
Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.

Objavljene su novele pravilnika koje uređuju materiju poreza na dohodak i materiju doprinosa Dio odredaba Pravilnika o doprinosima primjenjuju se ...

rrif - 11.2023, str. 76
Godišnji obračun plaće za 2023. godinu
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.

Poslodavac odnosno isplatitelj primitaka s osnove nesamostalnog rada obvezan je sastaviti godišnji obračun poreza na dohodak i prireza porezu na ...

rrif - 11.2023, str. 28
Novosti u Zakonu o lokalnim porezima
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Izmjene i dopune Zakona o lokalnim porezima objavljene u Nar nov br 114 23 primjenjivat će se od 1 siječnja ...

pip - 11.2023, str. 16
Izmjene lokalnoga poreznog sustava
Autor: Nenad ŠĆULAC, dipl.iur.

Ukidanje prireza porezu na dohodak i povećanje poreza na kuće za odmor Problemi financiranja lokalne samouprave u RH česta su ...

rrif - 11.2023, str. 12
Što donose izmjene poreznih zakona od 1. siječnja 2024. godine

U sljedećih pet članaka želimo informirati svoje čitatelje što donosi porezna reforma koja se temelji na zakonima koji su objavljeni ...

Pitanja i odgovori
Obveze poslodavca kod neisplate otpremnine
Srijeda, 27.09.2023.

Koje je isprave poslodavac obvezan dostaviti radniku kada ne isplati otpremninu na dan dospijeća?

Mišljenja
Naknada plaće za vrijeme korištenja godišnjeg odmora
Četvrtak, 31.08.2023, 110-01/23-01/184

Davatelj: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

Vijesti
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 28.08.2023.

Objavljen je broj 9 časopisa Računovodstvo Revizija i Financije za rujan 2023 Sadržaj časopisa može se pogledati ovdje Održivost Europska ...

rrif - 8.2023, str. 100
Oporezivanje isplate kamata fizičkoj osobi nerezidentu
Autor: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec.

Porezni tretman isplate kamate fizičkoj osobi nerezidentu ovisi o tome primjenjuje li Hrvatska za zemljom rezidentnosti primatelja kamate ugovor o ...

Mišljenja
Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće, otpremnine i naknade za neiskorišteni godišnji odmor
Četvrtak, 13.07.2023, 110-01/23-01/161

Davatelj: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

rrif - 7.2023, str. 75
Osobne usluge i kupnja dijela građevine
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.

U ovom se praktikumu na računima glavne knjige u neprofitnom računovodstvu bilježe promjene u vezi s primljenom osobnom uslugom te ...

rrif - 7.2023, str. 10
Prikaz najavljenih izmjena u porezima, doprinosima (MIO) i fiskalizaciji
Autori: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Ivan PETARČIĆ, mag. oec.

Na eSavjetovanju su objavljeni nacrti prijedloga izmjena zakona kojima će se provesti najavljeni šesti krug porezne reforme U ovom će ...

pip - 7.2023, str. 16
Dostava privremenoga poreznog rješenja i podnošenje prigovora za 2022. godinu
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.

Porezna uprava provodi poseban postupak te građanima dostavlja privremeno porezno rješenje za ostvarene godišnje dohotke tijekom 2022 godine Ako se ...

Vijesti
Novi broj RRiF-a
Utorak, 27.06.2023.

Objavljen je broj 7 časopisa Računovodstvo Revizija i Financije za srpanj 2023 Sadržaj časopisa može se pogledati ovdje Drukčiji pogled ...

Mišljenja
Oporezivanje nagrada stečajnih upravitelja i sudskih vještaka
Srijeda, 14.06.2023, 410-01/23-01/65

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 6.2023, str. 63
Neisplata plaće i isplata plaće u dijelovima
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

U skladu s odredbama Zakona o radu plaća je primitak radnika koju je ostvario radom u određenom mjesecu Svota plaće ...

rrif - 6.2023, str. 60
Dane pomoći i naplata prihoda
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.

U ovom se praktikumu na računima glavne knjige u neprofitnom računovodstvu bilježe promjene u vezi s davanjem pomoći fizičkoj osobi ...

pip - 6.2023, str. 34
Ukidanje prireza porezu na dohodak - Reforma ili samo korekcija?
Autor: Nenad ŠĆULAC, dipl.iur.

Krajem svibnja 2023 godine Vlada RH predstavila je reformski porezni paket s namjerom povećanja plaća što podrazumijeva izmjene devet zakona ...

rrif - 5.2023, str. 96
Obračun prireza kod dohotka od nesamostalnog rada
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.

Nove odredbe Zakona o radu uvele su fleksibilnije uređenje radnog odnosa pri čemu se misli na mjesto rada radnika Obveznik ...

Pitanja i odgovori
Metoda izbjegavanja dvostrukog oporezivanja u Međunarodnim ugovorima kod isplate dividende fizičkoj osobi rezidentu u RH
Četvrtak, 13.04.2023.

Poreznom obvezniku fizičkoj osobi rezidentu RH s prebivalištem u Zagrebu isplaćen je dohodak s osnove udjela u dobitku trgovačkog društva ...

rrif - 4.2023, str. 81
Isplata neoporezive otpremnine
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Ugovor o radu može otkazati poslodavac a može ga otkazati i radnik Pravo na otpremninu utvrđuje se Zakonom o radu ...

rrif - 3.2023, str. 168
Zapošljavanje na privremenim odnosno povremenim sezonskim poslovima u poljoprivredi
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Zapošljavanje osoba na povremenim odnosno privremenim poslovima u poljoprivredi uređeno je Zakonom o tržištu rada prema kojemu je određeno koje ...

pip - 3.2023, str. 77
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava

Porezna uprava središnji ured III Porez na dohodak Može li račun otvoren u Revolut Bank UAB biti poslovni račun obrta ...

rrif - 3.2023, str. 100
Pravo na otpremninu i isplata
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Ugovor o radu može otkazati poslodavac a može ga otkazati i radnik Pravo na otpremninu utvrđuje se Zakonom o radu ...

Vijesti
Dohodak po osnovi dodjele dionica i realizacije opcijskih prava ostvarenih iz inozemstva
Ponedjeljak, 27.02.2023.

Postupak sa primitcima po osnovi dodjele ili realizacije opcijskih prava koji se ostvaruje iz inozemstva ovisi o činjenici je li ...

Vijesti
Uputa za sastavljanje godišnje prijave poreza na dohodak
Nedjelja, 19.02.2023.

Porezna uprava objavila je Uputu za godišnju prijavu poreza na dohodak i provedbu posebnog postupka utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak ...

Mišljenja
Povrat poreza na Revolut ili Aircash
Ponedjeljak, 13.02.2023, 410-01/23-01/193

Davatelj: Porezna uprava

obav - 2.2023, str. 90
XIII. PREGLED UPLATNIH RAČUNA U 2023.

1 UPLATNI RAČUNI ZA PLAĆANJE DOPRINOSA HRVATSKOJ OBRTNIČKOJ KOMORI 2 PREGLED UPLATNIH RAČUNA PO GRADOVIMA OPĆINAMA ZA POREZ NA DOHODAK ...

obav - 2.2023, str. 42
IV. OPOREZIVANJE DRUGIH DOHODAKA

1 OBRAČUN DOPRINOSA I POREZA NA DRUGI DOHODAK KOJI PODLIJEŽE PLAĆANJU DOPRINOSA 2 OBRAČUN DOPRINOSA I POREZA NA AUTORSKI HONORAR ...

obav - 2.2023, str. 15
II. PLAĆE – OSNOVICE, STOPE POREZA I PRIREZA, DOPRINOSI, UPLATNI RAČUNI I PROVEDBA OVRHE

1 UTVRĐIVANJE PLAĆE KOD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA 1 1 PRIMJENA MINIMALNE PLAĆE 1 2 DOPRINOSI IZ I NA PLAĆE ...

Obrt - 1.2023, str. 48
IV. Utvrđivanje dohotka od obrtničkih, slobodnih i drugih samostalnih djelatnosti na Obrascu DOH-Z i Obrascu DOH za 2022. godinu
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Godišnju poreznu prijavu na Obrascu DOH za 2022 godinu trebaju predati samostalne obrtničke djelatnosti slobodna zanimanja i druge samostalne djelatnosti ...

Vijesti
Najniža dnevna svota plaće za sezonskog radnika za poljoprivredu u 2023. godini
Petak, 23.12.2022.

Najniža dnevna neto svota plaće koju je poslodavac obvezan isplatiti sezonskom radniku koji obavlja privremene odnosno povremene sezonske poslove u ...

Snimka webinara
Novosti kod obračuna plaće i drugih primitaka, trajanje 210 min
Utorak, 13.12.2022.

Autori:
Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Anamarija WAGNER , mag. oec., ovl. rev. i ACCA
Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.

Sudska praksa
Obračun poreza na dohodak
Ponedjeljak, 12.12.2022.

Županijski sud u Rijeci