Baza znanja

 
 
 
 
 
 
 
 

Upute za pretraživanje

Pretraživač pronalazi članke objavljene u našim časopisima Računovodstvo, revizija i financije te Pravo i Porezi, knjige, pitanja i odgovore, mišljenja, sudsku praksu, vijesti i ostale sadržaje koje možete naći na našim stranicama

Pretraživač pretražuje sljedeće pojmove za navedene sadržaje na našoj stranici:

 • područje
 • naslov
 • autori
 • sažetak
 • ključne riječi
 • klasu (za mišljenja)
 • broj presude (za sudsku praksu)

Prilikom pretraživanja najjednostavnije je u polje "Pojam pretraživanja" upisati jedan ili više traženih pojmova. Kada upisujete više pojmova odvojite ih prazninama.

Ako je upisana jedna riječ, pretraživač će ispisati listu svih sadržaja koji sadrže traženi pojam. Za efikasno pretraživanje najbolje je upisati samo korijen riječi*.

U slučaju da postavite dva ili više uvjeta pretraživanja, u rezultatima ćete dobiti samo one sadržaje koji ispunjavaju sve tražene uvjete.

Ako u polje Pojam pretraživanja napišete "Vlado Brkanić" dobit ćete sadržaje kojih je autor dr. Brkanić, ali i one gdje se on spominje. Ako želite samo sadržaje kojih je on autor njegovo ime i prezime upišite u polje "Autor", analogno tome se ponaša polje "Područje".

Rezultati su sortirani kronološki od novijih prema starijima.

Ovdje navodimo nekoliko primjera pojmova za pretraživanje, napisanih tako da obuhvate što veći broj članaka sa traženom tematikom.

 • Članci o povratu poreza: porez povrat
 • Članci o trgovačkim društvima autora Vilima Gorenca: trg druš gorenc
 • Članci o trgovini na malo: trgovin malo,
 • Članci o godišnjem popisu imovine: god popis imovin
 • Članci o mjenici autora Franje Amona: mjenic amon
 • Članci o putničkom prometu: putni promet

*Ako npr. u pretraživač upišete riječ dionica nećete dobiti popis članaka koji sadrže riječi dioničari, dionice i sl. Za navedeni primjer je najbolje upisati: dioni.

Rezultati pretraživanja

rrif - 12.2023, str. 140
Reobračun i ispravak godišnjeg obračuna plaće
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.

U prošlom broju časopisa pisali smo o godišnjem obračunu poreza na dohodak Za poslodavca koji ne sastavi godišnji obračun poreza ...

rrif - 12.2023, str. 23
Novosti vezane za izmjene propisa o porezu na dohodak
Autor: Sandra PEZO , dipl. oec.

Na portalu za savjetovanje s javnošću e Savjetovanje nalazi se prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o porezu na ...

rrif - 11.2023, str. 76
Godišnji obračun plaće za 2023. godinu
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.

Poslodavac odnosno isplatitelj primitaka s osnove nesamostalnog rada obvezan je sastaviti godišnji obračun poreza na dohodak i prireza porezu na ...

rrif - 11.2023, str. 28
Novosti u Zakonu o lokalnim porezima
Autor: Dr. sc. Tamara CIRKVENI FILIPOVIĆ , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Izmjene i dopune Zakona o lokalnim porezima objavljene u Nar nov br 114 23 primjenjivat će se od 1 siječnja ...

pip - 11.2023, str. 16
Izmjene lokalnoga poreznog sustava
Autor: Nenad ŠĆULAC, dipl.iur.

Ukidanje prireza porezu na dohodak i povećanje poreza na kuće za odmor Problemi financiranja lokalne samouprave u RH česta su ...

rrif - 11.2023, str. 12
Što donose izmjene poreznih zakona od 1. siječnja 2024. godine

U sljedećih pet članaka želimo informirati svoje čitatelje što donosi porezna reforma koja se temelji na zakonima koji su objavljeni ...

Pitanja i odgovori
Obveze poslodavca kod neisplate otpremnine
Srijeda, 27.09.2023.

Koje je isprave poslodavac obvezan dostaviti radniku kada ne isplati otpremninu na dan dospijeća?

Snimka webinara
Zapošljavanje i rad stranaca u RH, trajanje 280 min
Četvrtak, 21.09.2023.

Autori:
Hana VELAJ, mag. iur.
Anamarija WAGNER , mag. oec., ovl. rev. i ACCA

Mišljenja
Naknada plaće za vrijeme korištenja godišnjeg odmora
Četvrtak, 31.08.2023, 110-01/23-01/184

Davatelj: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

Vijesti
Novi broj RRiF-a
Ponedjeljak, 28.08.2023.

Objavljen je broj 9 časopisa Računovodstvo Revizija i Financije za rujan 2023 Sadržaj časopisa može se pogledati ovdje Održivost Europska ...

rrif - 8.2023, str. 100
Oporezivanje isplate kamata fizičkoj osobi nerezidentu
Autor: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec.

Porezni tretman isplate kamate fizičkoj osobi nerezidentu ovisi o tome primjenjuje li Hrvatska za zemljom rezidentnosti primatelja kamate ugovor o ...

Mišljenja
Pravilnik o sadržaju obračuna plaće, naknade plaće, otpremnine i naknade za neiskorišteni godišnji odmor
Četvrtak, 13.07.2023, 110-01/23-01/161

Davatelj: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike

rrif - 7.2023, str. 75
Osobne usluge i kupnja dijela građevine
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.

U ovom se praktikumu na računima glavne knjige u neprofitnom računovodstvu bilježe promjene u vezi s primljenom osobnom uslugom te ...

rrif - 7.2023, str. 10
Prikaz najavljenih izmjena u porezima, doprinosima (MIO) i fiskalizaciji
Autori: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Ivan PETARČIĆ, mag. oec.

Na eSavjetovanju su objavljeni nacrti prijedloga izmjena zakona kojima će se provesti najavljeni šesti krug porezne reforme U ovom će ...

pip - 7.2023, str. 16
Dostava privremenoga poreznog rješenja i podnošenje prigovora za 2022. godinu
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.

Porezna uprava provodi poseban postupak te građanima dostavlja privremeno porezno rješenje za ostvarene godišnje dohotke tijekom 2022 godine Ako se ...

Vijesti
Novi broj RRiF-a
Utorak, 27.06.2023.

Objavljen je broj 7 časopisa Računovodstvo Revizija i Financije za srpanj 2023 Sadržaj časopisa može se pogledati ovdje Drukčiji pogled ...

Mišljenja
Oporezivanje nagrada stečajnih upravitelja i sudskih vještaka
Srijeda, 14.06.2023, 410-01/23-01/65

Davatelj: Porezna uprava

rrif - 6.2023, str. 63
Neisplata plaće i isplata plaće u dijelovima
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

U skladu s odredbama Zakona o radu plaća je primitak radnika koju je ostvario radom u određenom mjesecu Svota plaće ...

rrif - 6.2023, str. 60
Dane pomoći i naplata prihoda
Autor: Dr. sc. Nada DREMEL , ovl. rač. i ovl. por. savj.

U ovom se praktikumu na računima glavne knjige u neprofitnom računovodstvu bilježe promjene u vezi s davanjem pomoći fizičkoj osobi ...

pip - 6.2023, str. 34
Ukidanje prireza porezu na dohodak - Reforma ili samo korekcija?
Autor: Nenad ŠĆULAC, dipl.iur.

Krajem svibnja 2023 godine Vlada RH predstavila je reformski porezni paket s namjerom povećanja plaća što podrazumijeva izmjene devet zakona ...

rrif - 5.2023, str. 96
Obračun prireza kod dohotka od nesamostalnog rada
Autor: Mr. Anja BOŽINA , ovl. rač.

Nove odredbe Zakona o radu uvele su fleksibilnije uređenje radnog odnosa pri čemu se misli na mjesto rada radnika Obveznik ...

Pitanja i odgovori
Metoda izbjegavanja dvostrukog oporezivanja u Međunarodnim ugovorima kod isplate dividende fizičkoj osobi rezidentu u RH
Četvrtak, 13.04.2023.

Poreznom obvezniku fizičkoj osobi rezidentu RH s prebivalištem u Zagrebu isplaćen je dohodak s osnove udjela u dobitku trgovačkog društva ...

rrif - 4.2023, str. 81
Isplata neoporezive otpremnine
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Ugovor o radu može otkazati poslodavac a može ga otkazati i radnik Pravo na otpremninu utvrđuje se Zakonom o radu ...

rrif - 3.2023, str. 168
Zapošljavanje na privremenim odnosno povremenim sezonskim poslovima u poljoprivredi
Autor: Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec. i ovl. rač.

Zapošljavanje osoba na povremenim odnosno privremenim poslovima u poljoprivredi uređeno je Zakonom o tržištu rada prema kojemu je određeno koje ...

pip - 3.2023, str. 77
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava

Porezna uprava središnji ured III Porez na dohodak Može li račun otvoren u Revolut Bank UAB biti poslovni račun obrta ...

rrif - 3.2023, str. 100
Pravo na otpremninu i isplata
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Ugovor o radu može otkazati poslodavac a može ga otkazati i radnik Pravo na otpremninu utvrđuje se Zakonom o radu ...

Vijesti
Dohodak po osnovi dodjele dionica i realizacije opcijskih prava ostvarenih iz inozemstva
Ponedjeljak, 27.02.2023.

Postupak sa primitcima po osnovi dodjele ili realizacije opcijskih prava koji se ostvaruje iz inozemstva ovisi o činjenici je li ...

Vijesti
Uputa za sastavljanje godišnje prijave poreza na dohodak
Nedjelja, 19.02.2023.

Porezna uprava objavila je Uputu za godišnju prijavu poreza na dohodak i provedbu posebnog postupka utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak ...

Mišljenja
Povrat poreza na Revolut ili Aircash
Ponedjeljak, 13.02.2023, 410-01/23-01/193

Davatelj: Porezna uprava

obav - 2.2023, str. 90
XIII. PREGLED UPLATNIH RAČUNA U 2023.

1 UPLATNI RAČUNI ZA PLAĆANJE DOPRINOSA HRVATSKOJ OBRTNIČKOJ KOMORI 2 PREGLED UPLATNIH RAČUNA PO GRADOVIMA OPĆINAMA ZA POREZ NA DOHODAK ...

obav - 2.2023, str. 42
IV. OPOREZIVANJE DRUGIH DOHODAKA

1 OBRAČUN DOPRINOSA I POREZA NA DRUGI DOHODAK KOJI PODLIJEŽE PLAĆANJU DOPRINOSA 2 OBRAČUN DOPRINOSA I POREZA NA AUTORSKI HONORAR ...

obav - 2.2023, str. 15
II. PLAĆE – OSNOVICE, STOPE POREZA I PRIREZA, DOPRINOSI, UPLATNI RAČUNI I PROVEDBA OVRHE

1 UTVRĐIVANJE PLAĆE KOD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA 1 1 PRIMJENA MINIMALNE PLAĆE 1 2 DOPRINOSI IZ I NA PLAĆE ...

Obrt - 1.2023, str. 48
IV. Utvrđivanje dohotka od obrtničkih, slobodnih i drugih samostalnih djelatnosti na Obrascu DOH-Z i Obrascu DOH za 2022. godinu
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , prof. struč. stud. i ovl. rač.

Godišnju poreznu prijavu na Obrascu DOH za 2022 godinu trebaju predati samostalne obrtničke djelatnosti slobodna zanimanja i druge samostalne djelatnosti ...

Vijesti
Najniža dnevna svota plaće za sezonskog radnika za poljoprivredu u 2023. godini
Petak, 23.12.2022.

Najniža dnevna neto svota plaće koju je poslodavac obvezan isplatiti sezonskom radniku koji obavlja privremene odnosno povremene sezonske poslove u ...

Snimka webinara
Novosti kod obračuna plaće i drugih primitaka, trajanje 210 min
Utorak, 13.12.2022.

Autori:
Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Anamarija WAGNER , mag. oec., ovl. rev. i ACCA
Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.

Sudska praksa
Obračun poreza na dohodak
Ponedjeljak, 12.12.2022.

Županijski sud u Rijeci

rrif - 11.2022, str. 81
Godišnji obračun plaće za 2022. godinu
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Poslodavac odnosno isplatitelj primitaka s osnove nesamostalnog rada obvezan je sastaviti godišnji obračun poreza na dohodak i prireza porezu na ...

Snimka webinara
Aktualnosti kod obračuna plaće i drugih dohodaka, trajanje 227 min
Utorak, 11.10.2022.

Autori:
Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.
Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.

rrif - 10.2022, str. 165
Financijski planovi proračunskih i izvanproračunskih korisnika i proračuni na lokalnoj razini za razdoblje 2023. – 2025. godine
Autor: Nevenka BRKIĆ, dipl. oec.

Novo proračunsko razdoblje 2023 2025 godine je neposredno pred onima koji se nalaze u proračunskom sustavu Objavljena je odgovarajuća Uputa ...

Mišljenja
Zahtjev za ispravak godišnjih poreznih prijava poreza na dohodak i povrat u prijašnje stanje
Srijeda, 28.09.2022, 410-01/22-01/456

Davatelj: Porezna uprava

Vijesti
Uvođenje eura - pitanja i odgovori
Četvrtak, 08.09.2022.

Prva obveza u vezi uvođenja eura za poslovne subjekte jest dvojno iskazivanje koje je počelo 5 rujna 2022 godine U ...

rrif - 9.2022, str. 98
Isplata drugog dohotka nerezidentima
Autor: Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.

Porezni obveznici u tuzemstvu su prema načelu tuzemnog dohotka i nerezidenti To znači da se primitci kada ih isplaćuju tuzemni ...

rrif - 8.2022, str. 72
Ozljeda na radu – ispravak i dopuna Obrasca JOPPD
Autor: Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.

U članku Naknade za bolovanje zbog ozljede na radu autorice L Turković Jarže u RRiF u 6 20 detaljno je ...

Pitanja i odgovori
Isplata primitaka od najma ili zakupa na žiroračun fizičke
Ponedjeljak, 18.07.2022.

Trgovačko društvo sklopilo je s fizičkom osobom ugovor o zakupu poslovnog prostora Smije li trgovačko društvo kao zakupoprimac plaćati zakupodavcu ...

pip - 7.2022, str. 47
Podnošenje prigovora na privremeno porezno rješenje za 2021. godinu
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.

Za ostvarene dohotke građana tijekom 2021 godine a koji se prema odredbama Zakona o porezu na dohodak smatraju godišnjim Porezna ...

Pitanja i odgovori
Odricanje od tražbine u korist druge fizičke osobe
Ponedjeljak, 13.06.2022.

Poslodavac isplaćuje naknadu za neiskorišteni godišnji odmor nasljedniku preminulog radnika Nasljednik se odrekao ove tražbine u korist druge fizičke osobe ...

Snimka webinara
Izaslani radnici - obračun doprinosa i poreza, trajanje 310 min
Petak, 10.06.2022.

Autori:
Kristina ROGINEK , dipl. iur.
Lucija TURKOVIĆ-JARŽA, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Dalibor AMANOVIĆ , dipl. iur.

Snimka webinara
Aktualnosti kod obračuna plaće i drugih dohodaka, trajanje 193 min
Ponedjeljak, 23.05.2022.

Autori:
Mr. Anja BOŽINA , dipl. oec. i ovl. rač.
Anamarija WAGNER , dipl. oec., ACCA i ovl. rev.
Iva MARJANOVIĆ KAVANAGH , dipl. oec. i ovl. rev.