Izmjene lokalnoga poreznog sustava

Časopis: Pravo i porezi - 11.2023
Članak:
Izmjene lokalnoga poreznog sustava
Stranica:
16.
Autor/i:
Autor: Nenad ŠĆULAC, dipl.iur.
Sažetak:

Ukidanje prireza porezu na dohodak i povećanje poreza na kuće za odmor

Problemi financiranja lokalne samouprave u RH česta su tema pa je najava reforme lokalnih poreza bila jedna od istaknutijih tema ove jeseni. Postojeći sustav financiranja jedinica lokalne samouprave u RH ustrojen je 1993. godine, a taj je sustav financiranja svih 30 godina slično strukturiran te se samo izmjenom postotaka udjela u porezima i sustavom posebnih mjera nastojalo pronaći optimalnu ravnotežu fiskalnog opterećenja. Izmjene poreznih propisa u 2023. godini, najavljene još u svibnju, donesene su kako je i najavljeno. U ovome se članku razmatra njihov utjecaj na lokalne porezne sustave.

  1. Općenito o izmjenama poreznih zakona
  2. O izmjenama i dopunama poreza na dohodak
  3. O izmjenama i dopunama Zakona o lokalnim porezima
  4. Izmjene Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) politike
  5. O izmjenama Zakona o porezu na dobit
  6. Zaključak
Hashtags:
#FinanciranjeJedinicaLokalneIRegionalneSamouprave, #LokalniPorezi, #PoreznaReforma2024