Ukidanje prireza porezu na dohodak - Reforma ili samo korekcija?

Časopis: Pravo i porezi - 6.2023
Članak:
Ukidanje prireza porezu na dohodak - Reforma ili samo korekcija?
Stranica:
34.
Autor/i:
Autor: Nenad ŠĆULAC, dipl.iur.
Sažetak:

Krajem svibnja 2023. godine Vlada RH predstavila je reformski porezni paket s namjerom povećanja plaća, što podrazumijeva izmjene devet zakona. Najveća je novost namjera ukidanja prireza porezu na dohodak i prepuštanja određivanja poreza na dohodak jedinicama lokalne samouprave. Općine i gradovi bit će obvezni tijekom četvrtog kvartala ove (2023.) godine, ovisno o veličini (odnosno prirezu), odrediti stopu poreza na dohodak i objaviti to u Narodnim novinama do kraja (2023.) godine. Stoga će stvarni učinak tih poreznih mjera biti vidljiv tijekom prvih mjeseci 2024. godine. Dodatna je novost i podizanje svote osobnog odbitka s 530,90 na 560,00 eura te smanjenje osnovice za mirovinsko osiguranje za prvi stup do najviše 300,00 eura. Zatim, podiže se prag za primjenu više stope poreza na dohodak s 47.780,00 na 50.400,00 eura, ali i uvođenje poreznog tretmana napojnica, odnosno omogućit će da se napojnice ostavljaju i putem kartica do 3.360,00 eura godišnje bez plaćanja poreza. Navedeni su i primjeri tih povećanja, pa će tako za samca s bruto-plaćom u svoti od 700,00 eura ovo povećanje iznositi 41,82 eura, dok će za obitelj s dvoje djece i plaćom u istoj svoti to značiti povećanje od 45,00 eura. Za samca s bruto-plaćom od 1.290,00 eura povećanje bi trebalo iznositi 6,42 eura, dok bi za obitelj s dvoje djece i plaćom od 1.290,00 eura to povećanje trebalo iznositi 0,75 eura. Dodatnu pozornost lokalne samouprave privukla je najava da će najnovija porezna reforma omogućiti povećanje poreza na kuće za odmor, odnosno vikendice za nekomercijalni smještaj, s dosadašnjih 1,99 eura do maksimalnih 5,00 eura po kvadratu godišnje.

  1. Uvodni osvrt
  2. Općenito o porezima i poreznim reformama
  3. Komentar predložene izmjene načina određivanja stopa poreza na dohodak
  4. O povećanju poreza na kuće za odmor
  5. Zaključak
Hashtags:
#ObračunPrireza, #PoreznaReforma, #PoreznaReforma2024, #Prirez, #UkidanjePrireza