Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava

Časopis: Pravo i porezi - 3.2023
Članak:
Tumačenja i stajališta - Ministarstvo financija - Porezna uprava
Stranica:
77.
Autor/i:
Sažetak:

Porezna uprava – središnji ured

III. Porez na dohodak

  • Može li račun otvoren u Revolut Bank UAB biti poslovni račun obrta
  • Godišnja prijava poreza na dohodak i provedba posebnog postupka utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak za 2022.
Hashtags: